Giv dig selv fri med god samvittighed

Professionelle bestyrelser. Globalisering. Dollarfald. Historisk høje oliepriser. Historisk lav rente. Manglende risikovillighed hos finansielle samarbejdspartnere. Livet for en ejerleder er mangfoldigt og udfordrende. I dagligdagen er man omklamret af gøremål. Derfor vil jeg gerne opfordre ejerledere til at holde fri ¿ at bruge julen til at skabe glæde og inspiration. Det er nemlig det, julen er bedst egnet til.

For mange ejerledere kan det være noget af en overvindelse at give sig selv fri. At forære sig selv nogle fridage uden at få dårlig samvittighed. Jeg tror, man selv skal være eller have været ejerleder eller være gift med en ejerleder for at forstå den tankegang. Langt de fleste mennesker tager nemlig ferie, fridage, afspadsering, løn under sygdom som noget helt naturligt ¿ en rettighed, de har ifølge deres overenskomst. For ejerlederen er der kun én til at tegne den overenskomst ¿ og det er ejerlederen selv. Og det er langt fra altid, at ejerlederen giver sig selv de samme gode vilkår som sine medarbejdere.

Derfor "tag en timeout" her op til jul. Jeg kan ikke appellere nok til den enkelte ejerleder om at gøre det. Ligesom i en håndboldkamp, hvor træneren går op til dommerbordet og lægger det grønne kort.

Kom væk fra kampens hede for en stund. Få klarsynet igen og få overblikket tilbage. Det er utroligt sundt. Og ikke mindst; det er nødvendigt at tage disse "timeouts", fordi det er forbundet med alt for store personlige omkostninger ikke at gøre det.

Vi genkender alle sammen den situation, at der ligger en sag foran os på skrivebordet, som kræver en beslutning. Måske skal man have nogle møder inden, måske skal der skrives en strategi først eller udarbejdes en rapport, måske skal der rejses penge. Og man går rundt om den varme grød ¿ ligesom katten - og rører den ikke. Så lægger man sagen væk. Man kan ikke komme i gang med den. I stedet går man en tur i skoven, kører hjem til familien og holder weekend. Når man så vender tilbage og ser på sagen igen med friske øjne, træffer man beslutningen på få øjeblikke ¿ den rigtige beslutning.

Det, man hidtil ikke har kunnet med alle de andre udfordringer og opgaver om ørerne, løses pludselig ¿ fordi man har haft en "timeout" og vender tilbage og ser på det med nye øjne. Man har hentet ny inspiration, fordi man har været sammen med andre mennesker eller "hevet stikket ud", måske har det kørt i underbevidstheden, og så dukker løsningen op ad uransagelige veje.

Denne minikronik er ikke en opfordring til at tage mere fri i al almindelighed. Det er en opfordring til at tillade sig selv at tage de nødvendige "timeouter", så man får renset hovedet og klaret tankerne ¿ at holde juleferien helt og fuldt uden at få dårlig samvittighed. Til glæde for sig selv og sine nærmeste.Hvad skal man så bruge timeouten til? Det er den enkeltes egen afgørelse, men jeg bruger min timeout til at pleje mit sociale netværk ¿ min familie og mine venner. Netop ved at være sammen med dem, får man jo også inspiration, nye synspunkter, holdninger, ja gennem dette sociale samvær, bliver man bedre som leder.

Derfor er omsorg og opmærksomhed over for ens netværk af stor betydning for ejerlederen. Her lærer du nemlig, at det ikke kun handler om dig selv og din virksomhed, men at det også handler om andre mennesker. Så dit private bagland er i virkeligheden en forudsætning for at fungere godt i det professionelle liv.

Når du så endelig har muligheden for en "timeout" ¿ julen har foræret dig den som en personlig gave - så tag imod den, og brug den på de nærmeste, og hold en velfortjent juleferie.

Det har nemlig alle glæde af. Din familie og venner, dig selv og din virksomhed og dens medarbejdere. Jeg vil derfor gerne ønske alle ejerledere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.