Gigantunderskud i PFA

Læs mere
Fold sammen
Selskabet var 21. september sidste år under lovens solvenskrav, men befinder sig nu i Finanstilsynets område med gult

lys med overskydende reserver i forhold til rødt lys på 2,7 mia. kr.


Hvad investeringerne angår gav de sidste

år et negativt afkast på 4,4 pct. og resultatet blev specielt trukket ned af de udenlanske aktier. Værdien af PFA''s

beholdning af udenlandske aktier faldt sidste år med 28,4 pct.


PFA regner med at fremlægge en større strategiplan

for selskabet i løbet af foråret. -fmjFordobling i Totalkredit

De mellemstore pengeinstitutters realkreditselskab,

Totalkredit, har succes. Selskabet fordoblede sidste år sit nettoresultat, så det kom op på 179 mio. kr. mod knap

84 mio. kr. året før. Totalkredit anfører selv, at det primært skyldes fremgang i salget af rentetilpasningslånet

Boligxlån. Det samlede udlån i Boligxlån nåede op på 17 mia. kr. eller 42 pct. af bruttoudlånet.

Samlet set steg netto rente- og gebyrindtægterne steg med mere end 100 mio. kr. til 274,3 mio. kr. Posten med kursreguleringer voksede

også fra 29 mio. kr. i år 2000 og til 66 mio. kr. sidste år. Totalkredit er ejet af blandt andre Jyske Bank, Arbejdernes

Landsbank og Sydbank og selskabet samarbejde med mere end 100 lokale og regionale pengeinstitutter over hele landet. -fmj

Sterling

åbner Oslo-rute

Flyselskabet Sterling åbner den 11. marts ruteflyvning mellem København og Oslo til priser fra 995

kr. t/r. Der bliver tre daglige afgange - morgen, middag (dog ikke onsdag) og aften fra mandag til fredag. Billetsalget indledes i

dag.


- Dermed udvider vi på ny de skandinaviske kunders mulighed for at flyve til lavpris. Tendensen i europæisk

luftfart er, at lavprisselskaberne har fremgang. Sterling vil være Skandinaviens lavpris-ruteflyselskab, og nu supplerer vi

vore mange ruter til Sydeuropa ved at introducere lave priser og god kvalitet mellem København og Oslo, siger administrerende

direktør Johnni Overbye.


- Foreløbig vil vi nok afvente, men vi er selvfølgelig indstillet på at fastholde

vores passagerer og kæmpe for at beholde dem, siger SAS'' salgschef for agenter og turoperatører Niels-Henrik Hansen til

rejsebladet Take Off. RB-BørsenDanske Bank i edb-projektDanske Bank, Merrill Lynch og Nortel Networks er blandt

de 20 internationale kunder, der arbejder sammen med IBM om at udvikle såkaldt autonome edb-systemer i IBM''s projekt eLiza,

meddeler IBM. Det overordnede formål med eLiza er at reducere kundernes omkostninger til drift af deres IT-systemer ved at gøre

systemerne "autonome". Det vil sige, at systemerne kan overvåge sig selv, tilpasse sig til ændrede driftssituationer

og om nødvendigt selv udbedre fejl, der måtte opstå. IBM er nu ni måneder efter, at IBM annoncerede en investering

på flere milliarder dollar i eLiza, klar med tre konkrete tiltag, der skal medvirke til, at IT-systemer bliver selvstyrende.

RB-BørsenDanTruck-Heden nedjustererDanTruck-Heden har nedjusteret forventningerne til resultatet for regnskabsåret

2001 til et overskud i størrelsesordenen to-tre mio. kr. Det meddelte DanTruck-Heden i går. Tidligere ventede selskabet

et overskud på mellem otte og ti mio. kr. Nedjusteringen skyldes en lavere omsætning i årets sidste kvartal samt

større omkostninger til den nu gennemførte reorganisering og omstrukturering af selskabet på i alt 2,6 mio. kr. Ordreindgangen

har dog ligget på det forventede niveau i kvartalet, anfører DanTruck-Heden.


Selskabet offentliggør det endelige

regnskab for 2001 den 15. marts. Koncernen fik i 2000 et underskud på 17,4 mio. kr. i 2000 mod et underskud på 0,7 mio.

kr. i 1999/2000. Det ordinære resultat før skat blev et underskud på 10 mio. kr. Men i første halvår

af 2001 blev udviklingen vendt, og selskabet fik sorte tal på halvårsbundlinien med et overskud før skat på

2,0 mio. kr. mod et underskud i samme periode året før på 11,0 mio. kr.