Ghanesisk flåde renoveres med glasfiber fra Uldum

Den jyske glasfibervirksomhed BN Produkter Danmark i Uldum har skabt en enestående succes i Zimbabwe, hvor man i samarbejde

med Danida har fået en lokal glasfibervirksomhed til at køre optimalt og helt efter de krav, der stilles til sikkerhed

på en dansk arbejdsplads.


Projektet har vakt betydelig opmærksomhed, og det har giver fabrikant Bose Nielsen, BN

Produkter mod på at give sig i kast med endnu et afrikansk eventyr. Denne gang i Ghana - og så i et joint venture-samarbejde.


-

Vi har fået en markant opbakning i de rapporter, der er lavet over Zimbabwe-projektet, at jeg fik mod på at give mig i

kast med endnu et afrikansk projekt, og denne gang skulle det være på joint venture-basis, så vi kunne drage fordele

herhjemme af produktionen på virksomheden i Ghana, siger fabrikant Bose Nielsen.


- Det er meningen, at vi vil producere

containere til renovationsøjemed, håndvaske og badeværelser, og det er produkter, der med fordel kan importeres

til Danmark, da vi opererer med en meget lav lønomkostning i Ghana. De kan i realiteten fremstilles til priser, vi overhovedet

ikke har mulighed for at konkurrere med herhjemme, siger Bose Nielsen.

Anderledes koncept

- Det bliver således et helt andet

koncept, end det vi har i Zimbabwe, hvor vi fik sat en produktion i gang af hardtops til biler, men vi vil tage de positive ting med,

som vi har udviklet om arbejdsmiljøet i Sydafrika, når vi nu starter i Ghana, fastslår Bose Nielsen.


BN Produkter

Danmark har i dag vanskeligt ved at fremstille glasfibercontainere i Danmark, da produktionen er for løntung, og dermed er

der skabt en basis for at sende de dele af produktionen, der kike kan afsættes i nærområdet - til Danmark.

FiskerbådeEt

andet stort område for BN Produkter vil blive beklædning af fiskefartøjer med glasfiber.


I dag har fiskeflåden

fem-syv års levetid, da de plankebyggede både ikke overfladebehandles.


Et fartøj koster omkring 70.000 kr.,

og det kan beklædes for 10.000 kr. - og dermed få en meget, meget lang levetid.


- Der er et utroligt stort marked

for dette koncept, fortsætter Bose Nielsen.


- Fiskerne kender godt nok overhovedet ikke glasfiberprodukter, så jeg regner

med, at vi skal lave en pas gode tilbud i de større fiskerihavne, hvor vi beklæder nogle både og forsyner skibene

med lufttætte beholdere, så fartøjerne i realiteten bliver synkefri.


- Jeg er overbevist om, at det koncept

nok skal slå igennem, og får fiskerne først øje på mulighederne, så er der så mange skibe,

at der er arbejde til de næste 50 år, fastslår Bose Nielsen.


Oplæringen af medarbejderne på den

nye fabrik i Ghana skal ske på fabrikken i Uldum, og man venter de første ghanesere til Jylland i løbet af maj.


Foruden

renovationscontainere, skibsbeklædning og håndvaske, så er der allere kommet bestillinger på specieltudviklede

spande til toiletter, der skal kunne tømmes med slamsugere.


Der er tale om små septitanklignende konstruktioner,

der tillige kan sættes sammen, så de også kan bruges i mindre bysamfund.