Genvej ind i fødevare- og medicinalindustrien

Læs mere
Fold sammen
Grundfos skyder med overtagelsen af tyske Philipp Hilge International GmbH & Co KG genvej direkte ind i fødevare- og medicinalindustrien.Ikke

mindst indenfor pumper til bryggerierne står den tyske specialist meget stærkt, men markederne er trods alt begrænsede.

Hilge, der har produktionsselskaber i Tyskland, Frankrig og Schweiz, er først og fremmest aktive i de tre lande, hvortil skal

lægges tre mindre selskaber i England, Østrig og Indien.Grundfos'' globale position som verdens næststørste

pumpeproducent skal løfte virksomhedens salg world-wide, så Hilge på fem år kan fordoble sin omsætning,

der i det seneste regnskabsår lå omkring 223 mio. kr.Det samlede verdensmarked for de typer pumper, Hilge fremstiller,

vurderer topledelsen hos Grundfos til at udgøre op imod 7,5 mia. kr. årligt.Lidt uldent formuleret har den tyske

koncern kostet Grundfos i omegnen af 200 mio. kr. Købet er blot det seneste i en stribe af virksomhedsovertagelser, Grundfos

har gennemført siden slutningen af 1980erne.

Kun mindre

Overtagelsen er samtidig en bekræftelse af Grundfos-strategien

om kun at gå efter mindre pumpevirksomheder, der passer ind i koncernens strategi.Der er 200 medarbejdere i den tyske

koncern, og de kan, ifølge koncerndirektør Søren Sørensen, som er Grundfos ansvarlige koncerndirektør for

tilkøb, godt belave sig på at sige velkommen til nye kolleger. Der er nemlig ikke planer om at flytte produktionen eller

dele af den til Østeuropa eller andre lande.Der er nemlig tale om højtforædlede produkter med mange manuelle arbejdsgange,

der kræver udstrakt grad af kompetence hos den enkelte medarbejder. Årsproduktionen er da også nede på under

10.000 pumper årligt. En pumpe fra Hilge koster ca. 3.000 kr., og den tilfører Grundfos programmet nye muligheder, mener

Søren Sørensen.

Totalløsninger- Vi har stor respekt for den omfattende knowhow, Hilge gennem tiden

har opnået. Virksomheden har stor ekspertise i fleksibel produktion, og virksomhedernes pumper er særdeles velrenommerede.

Når vi nu kan føje dem til vores omfattende program af industripumper og digitale doseringspumper, kan vi tilbyde endnu

mere attraktive total-løsninger til alle de brancher, der stiller særligt høje krav til hygiejnen, forklarer han.

Grundfos har ikke købt rub og stub af tyskerne. Seks pct. af aktierne bliver på tyske hænder gennem fonden: Stiftung

Berdelle-Hilge Deutsche Pumpenmuseum.Fonden driver et pumpeteknologisk museum og yder støtte til forskning i pumpeteknologi.

Den tyske koncerns hovedkvarter er placeret i Bodenheim ved Frankfurt.Dens historie daterer sig helt tilbage til 1862. Sælgeren

er tredje generation i Hilge-slægten.