Gentænk forretningen digitalt inden konkurrenten

Danmarks digitale førerposition risikerer at stagnere. Det er på tide at gentænke, hvordan vi arbejder med digitalisering, skriver Microsofts drifts-og marketingdirektør Malou Aamund.

Malou Aamund. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Langt de fleste virksomheder kæmper for at følge med i en stadig mere intens og teknologibåret interna­tional konkurrence. Disruption som begreb er blevet hvermandseje og nye, digitale spillere truer analoge virksomheders eksistens.

I Microsoft oplever vi tydeligt, at digitalisering af virksomhedens forretning og processer aldrig har været højere på kundernes agenda.

Danmark, danske virksomheder og medarbejdere har længe været – og er fortsat – i den absolutte digitale elite. Billedet er dog ikke så entydigt som tidligere.

Flere undersøgelser peger i den forkerte retning. Eksempelvis har Harvard Business Review netop udarbejdet et Digital Evolution Index, der sammenligner 50 landes digitale positioner baseret på de sidste fem års udvikling. Danmark er ifølge dette index i farezonen for at stagnere eller sågar halte efter de lande, der løber stærkest i den digitale økonomi.

Så hvordan opnår vi en førerposition og skaber et stærkt fundament for digital vækst i vores virksomheder? Særligt to forhold er centrale:

1. Mange virksomheder er nået langt med investeringer i teknologi, der sænker omkostningerne. Det er selvsagt positivt. Men få virksomheder tænker digitalisering og data som et strategisk aktiv, der kan bruges til at gentænke virksomhedens forretningsmodel.

Vi skal fra at sætte strøm til formularer til at anskue alle forretningens processer og afsætningskanaler gennem en digital optik.

Eksempelvis viser en undersøgelse fra IDC, at danske virksomheder ved at udnytte deres data optimalt til større forretningsindsigt, højere produktivitet og drift potentielt kan skabe en tilvækst på 70 milliarder kr. over en fireårig periode. Fremskrivning af potentielle fremtidige gevinster kan altid diskuteres, men potentialet er uomstvisteligt.

2. Vækst og produktivitet handler i høj grad om mennesker, ikke kun om teknologi og systemer. På mange måder lever vi i en teknologisk guldalder. Hver dag bliver der skabt ny teknologi. Men det nagende spørgsmål er, om vi anvender teknologien optimalt – om teknologien egentlig giver os den værdi, som vi sigter efter?

Vi kender det fra os selv. Vi lokkes af løfter om at få mere fra hånden, men ofte bliver de nye digitale værktøjer blot endnu en ting, der konkurrerer om vores begrænsede tid og opmærksomhed. Det er på tide at gentænke, hvordan vi arbejder med digitalisering for at skabe et mere kreativt og omstillingsparat arbejdsmiljø. Vi måler stadig ofte succes efter processen frem for resultaterne. Risikoen er, at i en sådan verden er det ikke en mulighed at arbejde smartere – kun at arbejde hårdere. Og det skaber hverken større produktivitet eller optimale betingelser for innovation og vækst.

For at forløse det enorme digitaliseringspotentiale bliver vi som ledere nødt til at gentænke, hvordan og hvorfor vi digitaliserer vores forretning og dens processer. Hvordan vi sætter medarbejderne fri fra de traditionelle tankegange og giver dem den indsigt og de værktøjer, der skaber succes.

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at vil man tiltrække de 100 talenter i dette magasin og talenterne i årene, der kommer, skal man som leder være på forkant med digitaliseringen – ellers er der nogle andre, der løber med både talenterne og kunderne.