Gennembrud i KTO-forhandlinger

KTO og de kommunale arbejdsgivere indgik i går aftes et lynhurtigt delforlig. Lønmodtagerne kan se frem til at ryge et løntrin op.

Læs mere
Fold sammen
570.000 folkeskolelærere, pædagoger og andre offentligt ansatte er kommet et skridt nærmere en ny overenskomst.

Ved 18-tiden i går blev KTO og de kommunale arbejdsgivere enige om, hvordan det første aftaleår skal se ud i et kommende samlet forlig. Og der er især godt nyt til kvinderne, som kan se frem til, at der fremover bliver indbetalt pensionsbidrag i hele barselsorloven.

»I dag bliver der kun indbetalt pensionsbidrag i den periode på ca. 28 uger, hvor der ydes fuld løn. Men nu har vi aftalt, at der også indbetales pension i den periode, hvor den ansatte er på barselsdagpenge. Det er et vigtigt ligestillingstiltag på pensionen, som betyder rigtig meget for de unge kvinder,« siger Dennis Kristensen, formand for KTO og Forbundet af Offentligt ansatte FOA.

Han er samtidig godt tilfreds med, at alle ansatte i amter og kommuner rykker et løntrin op. Det betyder lønforbedringer på ca, 1,5 procent. Derudover er der aftalt, at ATP forhøjes med 9 procent.

Hurtigt delresultat
Delforliget kom allerede efter det første møde mellem KTO og arbejdsgiverne, og der er tale om et overraskende hurtigt resultat.

»Jeg kan ikke mindes, at der før er lavet et delforlig så tidligt i forløbet. Men vi har haft en fælles interesse i at finde en løsning på den gordiske knude, som handler om det første overenskomstår,« siger Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør i Amtsrådsforeningen.

Arbejdsgiverne i Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening (KL) er glade for, at de har ryddet budgetusikkerheden vedrørende 2005 af vejen.

»Kommuner og amter behøver ikke længere at være bekymrede for at skulle opjustere løn-forudsætningerne for 2005, fordi overenskomstresultatet skulle ende med, at det første år bliver dyrere end forventet,« siger borgmester Kjeld Hansen, formand for KLs Løn og personaleudvalg.

Han er tilfreds med, at KTO har fået opfyldt deres krav om indbetaling af pension i hele barselsperioden.

»Det afspejler, at vi som arbejdsgivere ikke mener, at det at holde barselsorlov skal have økonomiske konsekvenser for folks økonomiske tryghed senere i livet,« siger Kjeld Hansen.

Lys forude
Arbejdsmarkedsforsker Jesper Due understreger, at delforliget ikke er det samme som, at alle probelmer er løst.

»Det er tidligt at melde ud. Men der er tale om nogle meget vanskelige og komplicerede forhandlinger i den offentlige sektor. Derfor har parterne brug for at sende et signal om, at der er lys forude i noget, der kunne ligne en meget mørk tunnel,« siger Jesper Due fra Københavns Universitet.

Forhandlingerne kompliceres i år af flere ting. Dels har KTO vendt deres forhandlingsmodel på hovedet, så de enkelte forbund først kommer på banen enkeltvis. Sundhedskartellet har meldt sig ud af KTO. Og der er stor usikkerhed om fremtiden i den offentlige sektor pga. kommunalreformen og udsigten til folketingsvalg.

»Det første delresultat er positivt og vigtigt i forhold til det videre forløb. Men forhandlingerne om Ny Løn venter stadig forude, og det er den største knast,« siger Jesper Due.

KTOs formand Dennis Kristensen er da også indstillet på at arbejdet langt fra er gjort færdigt.

»Vi skal have løst de andre krav for resten af perioden. Det handler blandt andet om en barselsudligningsordning og om tryghed under kommunalreformen. Desuden skal der forhandles Ny Løn mellem de enkelte forbund og arbejdsgiverne,« siger Dennis Kristensen, som dermed understreger at KTO har aflivet Ny Løn som fælles projekt.

KTO-forhandlingerne er sat til at blive afsluttet d. 18 februar. Fra arbejdsgiverside er der lagt op til, at de munder ud i en tre-årig overenskomst.