Genialt Danske Bank-opkøb

Danske Bank-modellen Danske Bank har købt to irske banker, hvilket overraskede aktiemarkedet. Men det er et genialt træk, som nok skal blive en god forretning for banken og aktionærerne.

Læs mere
Fold sammen
DANSKE BANKS OPKØB af de to irske banker, National Irish Bank og Northern Bank, i sidste uge for 10,4 mia. kr. giver banken en ny stærk platform for vækst. Men lukning af New York-filialen og nedskæring af London-filialen har banken tydeligt signaleret, at den hellere vil vokse inden for privatkundesegmentet end inden for segmentet med internationale virksomhedskunder. Det virker meget strategisk klogt og fremsynet.

Indtjeningsmarginalerne inden for private kunder er væsentligt højere end inden for store erhvervskunder, hvor der er ekstremt hård konkurrence og i øvrigt begrænset udlånsvækst, da virksomhederne generelt er ganske velkonsoliderede. Samtidig er Danske Bank i Norden ved at nå en smertegrænse, hvor både yderligere ekspansion og effektiviseringer kan blive meget vanskelige. Derfor har en udvidelse af den geografiske markedsdækning været et oplagt næste skridt.FOR DET FØRSTE har de seneste år allerede vist, at Danske Bank herhjemme har meget svært ved at holde sine markedsandele. Provinsbankerne er meget aggressive, de åbner filialer, og priserne presses af billige internetbanker. Skulle Danske Bank vokse yderligere herhjemme, kunne det bliver meget kostbart og med stor usikkerhed om udbyttet. Gennem datterbankerne i Sverige og Norge vokser Danske Bank stille og roligt. Men det går langsomt, da det generelt er svært at flytte private kunder på grund af den traditionelt store loyalitet over for »deres« bank.

For det andet kan Danske Bank efter 4-5 års intensive effektiviseringer næppe hente meget mere herfra til bundlinjen. Der er hentet besparelser på flere milliarder ud af det i øvrigt fantasi-billige opkøb af Realkredit Danmark/BG Bank. I dag er Danske Bank en supervelsmurt maskine, hvor næsten alle tandhjul kører gnidningsfrit.STRATEGISK ER OPKØBET af de to irske banker et genialt og nødvendigt skaktræk fra topchef Peter Straarup. Banken vil nu indføre »Danske Bank-modellen« i de irske nyerhvervelser, og det vil uden tvivl både løfte effektivitet, kundeservice, produktudbud og indtjening.

Med Danske Banks erfaring og tidligere træfsikkerhed med fusionsøvelser, vil opkøbene med stor sikkerhed blive en succes, som kan bidrage med ny stærk overskudsvækst i banken. Aktiemarkedets første reaktion med kursfald har været helt efter bogen, dels fordi opkøbene kom som en overraskelse, som gav kludder i aktieanalytikernes regneark og indtjeningsskøn, og dels fordi fusionsprocessen selvfølgelig indbærer øget usikkerhed.

Kursfaldet på ca. 10 pct. efter opkøbet er sandsynligvis en effekt af markedets meget kortsigtede fokus. Kursfaldet kom, selv om banken har gentaget forventningen om en basisindtjening på 12 mia. kr. i 2004. Og opkøbene giver samtidig banken mulighed for at beskæftige noget af den frie likviditet i en af Europas hurtigst voksende økonomier med et betydeligt potentiale for ekspansion.

Danske finansielle virksomheder har mange gange forsøgt sig med ekspansion i udlandet uden for Norden, dels gennem opkøb, dels gennem organisk vækst. Det er hver gang endt i fiasko. Udlandet har købt sig ind i den danske finanssektor og har en stærk platform på værdipapirmarkedet, forsikringsbranchen, og det ulmer i banksektoren. Der er stor sandsynlighed for, at vi nu får den første succesfulde internationale ekspansion fra en dansk finansvirksomhed.