Gatetrade og EDB-gruppen i nyt samarbejde

EDB Gruppen og Gatetrade.net etablerer indkøbsløsning

EDB Gruppen og Gatetrade.net har med virkning fra den 1.

januar 2007 etableret et fælles selskab under navnet EGatetrade.

Det ny selskab skal tilbyde en fælles indkøbsløsning for danske regioner og kommuner og har været undervejs efter flere års forberedelser fra de to selskaber.

Egatetrade forventer, at indkøbsløsningen vil medvirke til at frigøre et stort antal medarbejdere og arbejdstimer i den offentlige

sektor, som i forvejen er under pres for at gennemføre effektiviseringer og serviceforbedringer i forbindelse med kommunalreformen.

"Vores forsigtige beregninger dokumenterer, at den offentlige sektor samlet set kan spare mere end 30 pct. på sine indkøb ved at installere og bruge den nye indkøbsløsning. Lige så interessant er det imidlertid, at brugen af den nye indkøbsløsning vil reducere omkostningerne til drift og administration af de offentlige indkøb med ca. 65 pct.", siger Claus Johansen, administrerende direktør i Gatetrade og direktør i det nyetablerede Egatetrade.

(RB-Børsen)

: