Gartnerier spekulerer i energiafgifter

Via kreativ konstruktion med mellemhandlere får gartnerier refunderet energiafgifter fra staten, før afgifterne er betalt. Skatteministeriet arbejder på at stoppe hullet, som er på kanten af det lovlige.

Læs mere
Fold sammen
En række erhvervsgartnerier har systematisk skaffet sig rentefri lån fra statskassen gennem en kreativ manøvre, så gartnerierne har fået refunderet energiafgifter fra staten, lang tid før de pågældende afgifter overhovedet er betalt.

Skatteministeriet arbejder man i øjeblikket på at lukke hullet, som er på kanten af det lovlige.

Store energitunge virksomheder er fritaget for de mange energiafgifter, som de almindelige forbrugere betaler, men som systemet er i øjeblikket, bliver afgifterne først opkrævet, hvorefter virksomheden får refunderet afgifterne. Det er dette system, som en række gartnerier udnytter via en kreativ spekulation i deres naturgas- og fjernvarmeforbrug.

Energiafgifterne kan nemlig blive refunderet, så snart der er udstedt en faktura. Via mellemhandlerselskaber, som en gruppe af gartnerier selv opretter til lejligheden, forudfaktureres gartnerierne for deres energiforbrug. Forudfaktureringen sker for en relativ lang periode.

Med fakturaen i hånden går gartnerierne til Told & Skat og får refunderet afgifterne.

Det sker, før energiforbruget har fundet sted og før den egentlige energileverandør, som mellemhandlerselskabet har købt naturgas eller fjernvarme hos, har betalt afgifterne til staten

Likviditeten forringes
Staten bliver som sådan ikke snydt for pengene, men mens gartnerierne får forbedret likviditeten, bliver statens likviditet forringet, konkluderes det i et arbejdsnotat om sagen fra Skatteministeriet.

Samme notat slår i øvrigt fast, at manøvren sandsynligvis er i strid med EU-reglerne, fordi staten i realiteten giver tilskud til energiforbrug, hvilket man ikke må.

Konsulent Leif Marienlund fra Dansk Erhvervsgartnerforening afviser, at der skulle foregå spekulation på området.

Han fremhæver samtidig, at den mest effektive måde at stoppe enhver spekulationsmulighed er at gå over til såkaldt nettoafregning, hvor man på forhånd registrerer, hvilke virksomheder, som er fritaget for energiafgifter, og så efterfølgende dropper systemet med at opkræve afgifterne og dernæst refundere dem.