Gælden falder langsommere under ny regering

Marianne Jelved er rasende over finansministerens beskyldninger om, at SR-regeringen forøgede gælden. Og det gjorde den faktisk heller ikke, ifølge økonomernes foretrukne målemetode.

Læs mere
Fold sammen
Finansminister Thor Pedersen (V) er stolt af, at den offentlige gæld er faldende under den nuværende regering, mens den steg under den forrige. Men ifølge Finansministeriets egne tal faldt gælden faktisk også under den gamle regering, og endda i et højere tempo end under den nuværende. I hvert fald, hvis man måler gælden på den måde, der ifølge den økonomiske overvismand er mest relevant.

Finansministeren udsendte forrige søndag en pressemeddelelse, hvor han fremhæver, at gælden steg 12,5 milliarder kroner under VK-regeringen fra 1993 til 2001. Men at den vil falde med 36 mia. kr. fra 2002 til og med 2004.

Ser man imidlertid på den såkaldte ØMU-gæld i procent af bruttonationalproduktet (BNP), faldt den med 2,4 procentpoint om året under SR-regeringen, men kun med 1,9 procentpoint om året under den nuværende.

»Det er mest relevant at se på gælden i procent af BNP. Det er der jo også en anerkendelse af i regeringens egen 2010-plan, for der har man netop specificeret gældsmålsætningen i procent af BNP. Det er et udtryk for den almindelige enighed, der er om, at gældsbyrden selvfølgelig skal ses i forhold til de produktionsmuligheder, vi har,« siger overvismanden, professor Peter Birch Sørensen.

Men det afviser Thor Pedersen:

»En gæld er en gæld. Det, jeg taler om, er, hvad man skylder i kroner og øre. Hvis man har gæld i sit hus, og børnene begynder at gå med aviser, så falder familiens gældsbyrde. Men de skylder stadig det samme væk i kroner og øre. Vi nedbringer direkte den gæld, vi skylder i kroner og øre.«

Underlødig debatform
Tidligere økonomiminister Marianne Jelved (R) synes, at finansministerens debatform er undelødig. VK-partierne var selv skyld i, at gælden steg voldsomt i kroner og øre i 1993, mener hun.

»Historien er jo, at da vi tiltrådte som regering i januar 1993 bad vi V og K om at få lov til at blive løst fra den finanslovsaftale, vi havde indgået med dem i efteråret 1992 under Dyremose. Det sagde de nej til, og det måtte vi så respektere. Så vi har først ansvaret fra 1994. At vælge tallene på den måde er en manipulation,« siger Marianne Jelved.

Men også det afviser Thor Pedersen.

»Det er ikke rigtigt, for de gennemførte selv skatteregler, der fik virkning i 1993. De tal, jeg ser på, er simpelt hen den gæld, der lå, da de trådte til,« siger han.

Chefanalytiker Steen Bocian fra Danske Bank synes, at det er en lidt underlig diskussion. For det første har regeringerne et hav af muligheder for at påvirke bogføringen i den ene eller anden retning. Og for det andet er gældsudviklingen i de enkelte år meget afhængig af konjunkturerne, som igen er afhængige af den globale udvikling, fremhæver han.

»Man skal nok være politiker for rigtig at sætte pris på den diskussion. Det afgørende er, at vi arbejder hen mod at være klar til den forsørgerbyrde, der ligger og venter på os,« siger han.

Steen Bocian, Thor Pedersen og Marianne Jelved er enige om at glæde sig over, at der faktisk er overskud på de offentlige finanser i Danmark.