Gæld belaster Billund-regnskab

Billund Lufthavn befinder sig økonomisk på en knivsæg. Sammenfaldet mellem investeringen i den nye lufthavnsterminal

med tilhørende anlæg til ca. 850 mio. kroner i 2002 og den internationale afmatning i luftfarten anspænder lufthavnens

økonomi til det yderste.2003 er det første regnskab, hvor der afskrivningsmæssigt er gjort rent bord med

den tidligere terminal, og hvor renteudgiften på lufthavnens gæld på over 700 mio. kroner slår fuldt igennem.

Året har givet et underskud på 44 mio. kroner i forhold til det ekstraordinært store minus på næsten

108 mio. kroner i 2002.Lufthavnen har afskrevet 55 millioner kr. på den nye passagerterminal i 2003. Den post er med til

at belaste regnskabet så meget, at der heller ikke ventes overskud i år og næste år.- 2003 har ikke

været tilfredsstillende. Vi er ikke i vanskeligheder, men vi bevæger os på en frygtelig smal sti. Når vi trods

alt er i stand til at nedbringe vores gæld, er vi dog på den rigtige vej, og der er udsigt til et bedre resultat i år.

Men det er vigtigt for os at få vækst, siger lufthavnschef Jørgen Krab Jørgensen.Billigere end

KøbenhavnBillund Lufthavn forventer stigende trafik inden for både charter og udenrigsruter i år, og et af

midlerne til at stimulere luftfartsselskaberne til at oprette nye ruter er for fjerde år i træk at fastholde de lufthavnsafgifter,

der pålægges flyene, hver gang de starter.- Vi har valgt at yde vores bidrag til at honorere luftfartsbranchen krav om

lavere omkostninger. Ved at gøre os stadig mere konkurrencedygtige håber vi at stå stærkere i konkurrencen

med andre lufthavne, siger Jørgen Krab Jørgensen.Forskellen mellem passager- og startafgifter i Billund og Københavns Lufthavn

er de senere år steget i takt med, at København har pristalsreguleret omkostningerne løbende. Billund tager 78

kr. i afgift pr. passager, mens København ud over 97,80 i passagerafgift tager 10 kr. i bagageafgift og nu 9,10 kr. i security-afgift.Også

startafgiften, der udmåles af flyenes maksimale, godkendte startvægt, er i Billunds favør med 55,50 kr. pr. ton

mod 64,20 kr. i København. For et Boeing 737-fly med eksempelvis 170 passagerer indebærer det en udgift på omkring

16.000 kr. i Billund mod ca. 24.000 kr. i København.I lufthavnens beretning angribes den kommunalt ejede Esbjerg Lufthavn

for ikke at opkræve de takster, der er godkendt af byrådet. Der hentydes til, at lavprisselskabet Ryanair flyver med særligt

lave lufthavnsafgifter. Billund sætter sin lid til, at de danske myndigheder på baggrund af en EU-afgørelse mod

en belgisk lufthavn for nylig vil sætte en stopper for, hvad lufthavnens ledelse betragter som favorisering af et selskab og konkurrenceforvridning.Billund

mistede i fjor hver tiende charterpassager og landede på 716.000 passagerer i den kategori. Grænsen i forhold til udenrigsrutetrafikken

er dog meget flydende, og her vandt Billund lige så meget, som der blev tabt på chartertrafikken. Lufthavnen ser optimistisk

på udviklingen inden for begge trafikarter i år, og de hidtidige tal bekræfter en opadgående tendens.Sun-Air

startede i fjor en ny rute til Dublin, og Maersk Air etablerede nye ruter til Milano, Oslo og Kristiansand, hvorimod Billund Lufthavn

ikke har fået del i Maersks forårssatsning med 11 nye lavprisruter, der alle udgår fra København.