G-dage er den store udfordring

Selvom de forhadte G-dage stadig tager toppen af fortjenesten for Pædagogisk Vikarbureau, giver næste år både nye markeder og nye forretningsområder for

det hurtigtvoksende firma.

Stadig større fokus på kvalitet i folkeskoleundervisningen vil i 2005 for alvor åbne et nyt marked for firmaet, spår adm. direktør Morten Berg Hansen.

- Det er svært at få folkeskolerne til at ændre vaner, men den senere tids diskussion om kvaliteten af undervisningen betyder, at folkeskolerne oftere vælger at bruge uddannede vikarer, siger han. Morten Berg Hansen. Især forældre, hvis børn i længere perioder undervises af gymnasieelever og studerende, henvender sig til firmaet, og denne interesse glæder Morten Berg Hansen:

- I dag stammer ca. 15 pct. af vores omsætning fra folkeskoleområdet, men vi mener ikke, det er urealistisk, at 25 pct. kommer fra den kant ved udgangen af næste år, siger han. I internationale undersøgelser kritiseres den danske folkeskole ofte for at være både dyr og dårlig, og en del af forklaringen kan være folkeskolernes udbredte brug af uuddannede vikarer, mener han. I 1998 grundlagde han sammen med kollegaen Rasmus Tornval Pædagogisk vikarbureau, som leverer vikarer til især børnehaver og vuggestuer, men også en række andre institutionstyper. De to arbejdede selv i mange år som pædagogmedhjælpere, og ud fra de erfaringer fik de ideen til vikarbureauet, som med en omsætning på 20 mio. kr. årligt er langt det største af sin art i Danmark.

G-dage spænder ben

Selvom virksomheden er vokset støt siden 1998 har de to iværksætteres værste fjende været den danske lovgivning om arbejdsgivergodtgørelse.

Også i det nye år er den lovgivning en langt værre udfordring end konkurrenterne. Loven om de såkaldte g-dage eller godtgørelsesdage betyder nemlig, at hver gang, en vikars ansættelse ophører, skal bureauet betale a-kasseydelsen. Og det er umuligt at fakturere videre til kunden, fortæller Morten Berg Hansen. - Vi kan kun indregne g-dagene i prisen, men så risikerer vi at ramme et loft for, hvad vuggestuer, børnehaver osv. er parat til at betale.

Samtidig er det hans erfaring, at a-kasserne fortolker reglerne om g-dage forskelligt.

- Nogle A-kasser har en tendens til at sende g-dagskravet videre til os uden at have gået dagene igennem i henhold til reglerne. Det viser sig ofte, at over halvdelen af de g-dage, er vi ikke forpligtet til at udbetale. I realiteten sender a-kasserne administrationen videre til os. Det er en ren udgift for os, og det er et problem, mange vikarbureauer har, siger Morten Berg Hansen.

Fra politisk side hører man ofte, hvor vigtigt det er, at arbejdsmarkedet er fleksibelt. Derfor undrer det Morten Berg Hansen, at man ikke gør mere fra politisk side for at lette de byrder for vikarbureauer, som lever af at levere fleksibel arbejdskraft:

- G-dagene modarbejder muligheden for at beskæftige folk fleksibelt. Når man lever af at sende folk ud fra dag til dag, er det et stort problem med g-dagene. Det gør et stort indhug i vores budget.

Pædagogisk Vikarbureau udbetaler omkring 200 godtgørelsesdage om året og har en til halvanden fuldtidsmedarbejder til at varetage administrationen af g-dagene.

- Vi har eksempler på vikarer, der har arbejdet 43 timer for os på en uge, hvor vi alligevel var forpligtet til at betale yderligere to g-dage til vedkommende. Der burde reglerne ses efter i sømmene, mener Morten Berg Hansen.

Konkret foreslår han, at netop vikarbureauer skal have mulighed for at betale en afgift til a-kasserne beregnet ud fra bureauernes samlede lønsum. Det vil spare både a-kasserne og vikarbureauerne foren mængde bureaukrati. G-dagsystemet er nemlig en direkte stopklods for udbredelsen af det fleksible arbejdsmarked, mener han.

- Vi vil ikke nødvendigvis betale mindre, men administrationen koster os mange penge. Jeg er også overbevist om, at det koster a-kasserne meget mere, end de sparer. De har nemlig også et kæmpe administrationsarbejde, siger Morten Berg Hansen.

Kommunalreform god forretningKommunalreformen vil i 2005 åbne et nyt forretningsområde for Pædagogisk Vikarbureau.

Sammenlægninger af en række institutioner og myndigheder vil sandsynligvis øge efterspørgslen efter de kompetencer, som en række af bureauets fastansatte og tilknyttede medarbejdere sidder med inden for rådgivning og kursusaktivitet.

- Vi forbereder os meget målrettet på den kommunale strukturreform, hvor vi vil tilbyde de kommende regioner rådgivning i de institutionssammenlægninger, vi ved vil komme. Og i de senere år har vi fået tilknytte en masse mennesker med netop den type kompetencer til Pædagogisk Vikarbureau, siger Morten Berg Hansen, der er medlem af Innovationsrådet..

Faktaboks: G-dage kort fortalt

G-dage eller godtgørelsesdage er dage, hvor arbejdsgiveren i følge lovgivningen skal overtage a-kassernes forpligtelser over for medlemmerne 1. og 2. ledighedsdag.

Hvis en medarbejder har arbejdet 74 timer inden for fire uger, er han g-dagberettiget, hvis han er medlem af en a-kasse.

G-dagene blev indstiftet som en foranstaltning, der skulle modvirke spekulation i fyring og genansættelser af medarbejdere i byggefagene.

I dag giver ordningen ofte f.eks. vikarbureauer betydelige administrationsbyrder.