Fyrede medarbejdere må tage optionerne med sig

Opgør med 40 år gammel tilføjelse til funktionærloven skal gøre det lettere for virksomheden at holde på nøglemedarbejdere. Siger de op, mister de retten til udstedte aktieoptioner.

Læs mere
Fold sammen
Fremover skal det blive mere ligetil:

Siger en nøglemedarbejder selv op, mister vedkommende retten til sine aktieoptioner.

Forlader medarbejderen virksomheden med en fyreseddel i den ene hånd, følger aktieoptionerne med i den anden hånd.

Det er hovedbudskabet i det lovforslag, beskæftigelsesministeren fremsætter i morgen, efter at det har været til høring i de berørte organisationer.

Men ingen regler uden undtagelser. Siger medarbejderen op for at gå på pension eller efterløn, eller opsiger medarbejderen sin stilling, fordi arbejdsgiveren har misligeholdt ansættelsesforholdet, så mister medarbejderen ikke sine aktieoptioner.

Og sådan er det også ved fyringer.

Har nøglemedarbejderen misligeholdt sine forpligtelser eller direkte er blevet bortvist, ryger også retten til aktieoptionerne.

Så de undtagelser skal der nok komme en del retssager ud af.

Funktionærloven
Med lovforslaget sætter beskæftigelsesministeren en 40 år gammel tilføjelse til funktionærloven skatmat.

Det drejer sig om paragraf 17a, som sikrer funktionærer, der »ifølge aftale eller sædvane delvis vederlægges med tantieme, gratiale eller lignende«.

Fratræder funktionæren midt i en regnskabsperiode, har vedkommende alligevel ret til en forholdsmæssig andel af den sum penge, der udbetales til funktionærerne ved regnskabsårets afslutning.

Kritikere af denne paragraf understreger, at den er skabt for dørsælgere af støvsugere, leksika og andre varer, som for 40-50 år siden typisk stemte dørklokker.

I forhold til nutidens avancerede lønpakker bliver paragraffen betegnet som håbløst forældet.

Alligevel er der skabt retspraksis på basis af denne paragraf, og der foreligger flere domme, som slavisk følger paragraffen uanset de kritiske røster om forældelse.

Keine hexerei
Udfaldet af flere års domme kommer Beskæftigelsesministeriet uden om med en lille ændring i funktionærlovens paragraf 17a. Paragraffen ændres, så aktieoptioner med videre i ansættelsesforhold ikke reguleres af denne bestemmelse.

Forud for lovforslaget har der været en betænkning fra et udvalg om aktieoptioner nedsat af beskæftigelsesministeren.

I udvalget har arbejdsmarkedets parter, Advokatrådet samt IT-Brancheforeningen været repræsenteret.

Udvalgets opgave var at identificere barriererne for en yderligere udbredelse af aktiebaserede incitamentsprogrammer, og det var ikke mindst funktionærloven, udvalget skulle kigge nærmere i sømmene.

Regeringen har været meget interesseret i at få klare retningslinjer på området, og lovforslaget er et led i det reviderede regeringsgrundlag Vækst, Velfærd - Fornyelse II.

Går det efter planen, er det meningen, at lovforslaget skal træde i kraft 1. juli 2004.