Fynsk bankoverskud

Læs mere
Fold sammen
Nettooverskuddet faldt til 8,4 mio. kr. fra 12,8 mio. kr., mens nettorente- og gebyrindtægterne steg til 62,8 mio. kr. fra 60,1

mio. kr.


For hele 2002 venter banken et overskud før skat omkring 17 mio. kr. Der foreslås udbetalt et uændret

udbytte på 15. pct. RB-BørsenPer Aarsleff frem

Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff levede mere end

op til sine budgetter i 1. kvartal af regnskabsåret 2001/02. Selskabet fik et overskud før skat på 23,8 mio. kr.

sammenlignet med et overskud på 18,7 mio. kr. et år tidligere. Omsætningen steg til 715 mio .kr. fra 633 mio. kr.


Selv

om overskuddet ifølge Per Aarsleff er bedre end ventet, fastholder selskabet sin forventning til hele regnskabsåret om

et overskud før skat på 60 mio. kr. Det anføres, at resultatet vil være en forbedring, men at forventningen

også afspejler et fortsat presset marked.


- Ordrebeholdningen er ved udgangen af kvartalet større end nogensinde,

og Anlæg ventes at kunne fortsætte den positive udvikling, som 1. kvartal fremviser. Rørteknik og Fundering styrker

løbende deres markedsposition på deres respektive specialområder, hedder det i regnskabsmeddelelsen. RB-Børsen

Fremgang

i Tønder Bank

Positive kursreguleringer gav Tønder Bank fremgang i 2001 sammenlignet med 2000, og det mere end opvejede

stigningen i tab og hensættelser.


Banken fik et nettooverskud på 13,7 mio. kr. i 2001 mod et overskud på 12,1

i 2000. Overskuddet før skat steg til 19,9 mio. kr. fra 18,0 mio. kr., og nettorente- og gebyrindtægterne steg til 70,3

mio. kr. fra 64,7 mio. kr. På baggrund af det opnåede resultat indstiller bestyrelsen, at udbyttet hæves til 12

pct. fra 10 pct. i 2000. Halvdelen af indeværende års udbytte udbetales dog under betegnelsen bonus, og bestyrelsen udtrykker

"stor tilfredshed" med årets resultat.


For 2002 venter banken et resultat før skat , der er 20-25 pct.

lavere end i 2001. Det skyldes primært fraværet af kursreguleringer i forventningerne, anfører banken.E-mail-fusionTo

af de største udbydere af elektronisk markedsføring via e-mails, Jatak.com (Retail Internet) og Fairgain meddelte fredag,

at selskaberne fusionerer. Det fortsættende selskab er Retail Internet.


Det fusionerede kan herefter tilbyde annoncører

mulighed for at markedsføre sig overfor cirka 250.000 e-mail adresser.


I forbindelse med fusionen vil hovedaktionærerne

bag såvel Retail Internet og Fairgain forblive aktionærer i det fortsættende selskab. Fairgain ejes i dag af Fairgain

Technology. PreVenture A/S, tidligere Growth.dk A/S, med hovedaktionæren Lars Kolind vil fortsat være hovedaktionær

i Retail Internet. -trichsnye IT-job i SilkeborgEfter fyringer i flere virksomheder i Silkeborg er der godt nyt at berette.

Jyske Banks nye strategiske samarbejde med Nykredit betyder oprettelsen af et fælles it-driftsselskab med ca. 200 medarbejdere

i Silkeborg. De 100 ansatte hos Nykredits it-center i Aalborg får tilbud om at flytte til Midtjylland.Internet-succesFlere

års tilbagegang og stagnation for Klasselotteriet er vendt til fremgang.


Fremgangen forklares blandt andet ved, at Klasselotteriet

i januar 2000 havde premiere på salg af lodder på Internet og i dag bestiller mellem hver 3. og hver 4. nye kunde via

nettet. Derudover er markedsføringen øget.


I tal er omsætningen over de seneste to år øget med

25 pct. og for første gang passerer omsætningen 300 millioner kr. I 1999/2000 var omsætningen 243 mill. -trichs