Fynsk automatdreje-virksomhed har udviklet effektivt kølesystem

En konstant ensartet produktionstemperatur på den olie, der skal køle 30 avancerede automatdrejemaskiner hos REA Automatdrejning

ApS i Otterup på Nordfyn, har betydet utroligt store gevinster for virksomheden.


Tidligere kunne temperaturerne komme op

på omkring 50 grader, når arbejdsdagen var slut - og det betød, at man efterfølgende skulle starte dagens

produktion med en kontinuerlig indstilling af maskinerne, så man kunne opnå de ønskede nøjagtigheder i produktionen.


Det

var en arbejdskrævende proces, der skulle reguleres hen ad dagen, indtil olien fik en konstant temperatur.


I dag arbejder

man i hele produktionsforløbet med utroligt store nøjagtigheder - og det takket være et egetudviklet kølesystem,

der bygger på at afkøle kølevandet i et rørsystem, der er nedgravet i to meters dybde.

Unik

løsning

- Vi har ganske simpelt gravet 3,5 kilometer rør ned, sat en 3,5 kWh-pumpe på, som kører døgnet

rundt - og så har vi kølevand, der kommer tilbage til varmevekslerne ved maskinerne med syv grader, og det betyder, at

olien til køling arbejder med en konstant temperatur på 25-30 grader, siger direktør Arne Christensen, REA Automatdrejning

ApS i Otterup.


- Det er en unik løsning, som er billig - og som ydermere betaler sig tilbage på under et år.


-

Samtidig har vi større nøjagtighed i produktionen, og jeg anslår, at vi sparer omkring tre mands arbejde på

årsbasis, for det tog meget lang tid at justere maskinerne i løbet af dagen i takt med at temperaturerne steg, noterer

direktøren.


Rea Automatdrejning har i dag koblet 30 maskiner på kølesystemet, og man vil kunne fordoble antallet

med anlæggets nuværende kapacitet.


- Der er mange, der har sagt, at vi skulle sætte ideen i produktion, men det

har vi ingen tanker om. Vi er specialister i drejning, og vi giver gerne vores erfaring med køling videre til andre, der har

de samme problemer, slutter Arne Christensen.Andre fordele

Ud over produktionsmæssige fordele, så har man tillige

opnået forsikringsmæssige fordele med systemet.


Man oplevede tidligere, at der af og til gik ild i olien, der let

blev antændt, når den i forvejen var varm.


I dag sker det stort set ikke, da den afkølede olie er lettere

at arbejde med, uden den antændes.


Udviklingen af det enkle men effektive system skete i erkendelse af, at det ville have

kostet en formue af etablere andre former for kølingssystemer på den 8.000 kvadratmeter store virksomhed.


Da ideen

først var undfanget, så søgte man tilskud til at udvikle den, men fik i første omgang afslag, da der ikke

forelå konkrete resultater og målinger.


Efter en afprøvning med to maskiner koblet på et mindre anlæg,

søgte man så igen midler til at dække 30 maskiner i produktionen, men fik igen afslag, da der ikke kunne gives

støtte til koncepter, hvor man havde startet anlæggelsen.


Det smiler man en del af på REA.