Fusionsflop intensiverer spillet om Københavns Energi

For DONG og Sydkraft er et opkøb af Københavns Energi sidste chance for at få et solidt brohovede i den danske elsektor, mens Elsam og Vattenfall må forvente en langvarig diskussion med konkurrencemyndighederne, hvis de vinder opgøret om KE og den attraktive aktiepost i Energi E2. Den svenske el-gigant

Med sammenbruddet i fusionsforhandlingerne mellem DONG og Elsam er der lagt op til ny højdramatik, når det inden jul skal afgøres, hvem der køber el-aktiviteterne i Københavns Energi inklusiv en aktiepost på 34 pct. af aktierne i det sjællandske kraftværksselskab Energi E2.

Både DONG, Elsam og Vattenfall menes at være blandt budgiverne, formentlig sammen med finske Fortum og svenske Sydkraft, der er en del af den tyske E.On-koncern.

For både Elsam og Vattenfall er det særdeles tvivlsomt om konkurrencemyndighederne vil godkende et opkøb af Energi E2. Og går de to selskaber i gang med et tættere gensidigt samarbejde er denne tvivl formentlig helt oppe i det højrøde felt, hvor tvivlen er blevet til et klart nej.

Skrappe betingelser
Da Elsam i foråret fik Konkurrencerådets godkendelse af købet af NESA, og dermed købet af 36 pct. af aktierne i Energi E2, var der en række skrappe betingelser. Elsam skulle frasælge flere mindre kraftvarmeværker, og der skulle etableres et såkaldt virtuelt kraftværk, hvor Elsam på langtidskontrakt sælger el, som køberen så kan sælge på markedsvilkår.

De skrappe betingelser skulle forhindre en koncentration i den danske kraftværkssektor. Hvis Elsam køber Københavns Energi (KE), får selskabet den egentlige kontrol med Energi E2, og dermed vil der være en langt mere massiv koncentration. Derfor er det umiddelbart svært at forestille sig, at et Elsam-opkøb af KE vil kunne godkendes, uden at der stilles så skrappe betingelser, at det reelt er uacceptabelt for Elsam.

Med udsigten til, at Vattenfall køber sig til en større aktiepost i Elsam, og de to selskaber fremover arbejder tættere og tættere sammen, vil også Vattenfall kunne få problemer, hvis de overtager KE. Ganske vist er Nordens største energikoncern relativ lille i Danmark, så i sig selv vil handlen næppe være et problem. Men står Vattenfall som ejer af KEs elaktiviteter og er storaktionær i Energi E2, vil konkurrencemyndighederne til gengæld formentlig med det samme tage forbehold for et tættere strategisk samarbejde med Elsam.

Sidste chance
Efter at først NESA-opkøbet og nu fusionen med Elsam er glippet for DONG, er KE ved at være sidste chance, hvis DONG via et af de større selskaber skal have et brohovede i den danske elsektor.

Med hovedaktiviteterne i gasforretningen vil DONG formentlig uden de store indsigelser fra konkurrencemyndighederne kunne overtage elaktiviteterne i KE. Her er det især aktierne i Energi E2 som har værdi. Energi E2 har langt flere gasfyrede værker end Elsam, derfor vil et tættere samarbejde med netop Energi E2 passe fint ind i DONGs strategi.

Også Sydkraft vil med stor garanti blande sig i opgøret om Energi E2. Med det tyske moderselskab i ryggen er Sydkraft særdeles velpolstret. Norden er et af fire prioriterede vækstområder for E.On, men indtil videre er det bortset fra en række mindre kraftvarmeværker ikke lykkedes for Sydkraft at få fodfæste i Danmark. Sydkraft var blandt byderne, da NESA blev solgt, men det tysk-svenske selskab trak sig fra finalen, da man mente prisen lå på et uforsvarligt højt niveau.

Også for Sydkraft er KE sidste chance, hvis mani et hug skal være blandt de store aktører i Danmark. Og set fra Sydkraft, der har hovedkvarter i Malmø, ligger KE dejligt tæt på.

Køber Sydkraft eller DONG elaktiviteterne i KE, er der åbnet for et nyt trekantdrama, nemlig om magtforholdene i Energi E2. Elsam har allerede via NESA en aktiepost på 36 pct.

Med KE følger en aktiepost på 34 pct. De to sjællandske andelsselskaber SEAS og NVE, der fusionerer til nytår får dermed den rolle, som de radikale i årevis havde i dansk politik: De er slet ikke de største, men de kan få afgørende indflydelse, fordi de kan levere de afgørende stemmer. De to selskaber har tilsammen 24 pct. af aktierne i Energi E2.

NVEs adm. direktør Jesper Hjulmand, der også bliver koncernchef i det fusionerede selskab, kan dog ikke sige noget om, hvordan SEAS-NVE vil agere. Dog ligger det fast, at aktierne i Energi E2 umiddelbart ikke er til salg.

Hele værdikæden
»I strategien for det nye selskab er det slået fast, at vi vil være i alle dele af værdikæden, altså også kraftværksdelen. Når vi vil det, betyder det selvfølgelig også, at vi have indflydelse. Vi vil have et aktivt ejerskab,« siger han.

Mere præcis om en mulig strategisk alliance får man ikke NVE-direktøren til at blive.

»Vi snakker med alle i branchen,« lyder standardsvaret på spørgsmålet om, der har været drøftelser af egentlige alliancer.

»Lige nu har vi haft travlt med at få vores egen fusion på plads. Før vi kan gøre noget selv, skal der ske noget med en del af de mange bolde, som i øjeblikket er i luften, og hvad der sker med dem, er vi ikke herrer over,« siger han.Læs leder på side 12

i Magasin