Fusion af Adlink og Doubleclick godkendt

En af konsekvenserne af handlen er, at mærkevaren Doubleclick ophører med at eksistere som mediehus på internet

i Danmark.


Handlen, som Adlinks generalforsamling har godkendt, beløber sig til 30,5 mio. euro. For det beløb overtager

Adlink alle Doubleclicks aktiviteter i Europa.


I Danmark er Adlink og Doubleclick de klart største aktører på

markedet.


Adlinks adm. direktør i Danmark, Klaus Pedersen, har endnu ingen kommentarer til, hvordan Adlink/ Doubleclick-organisationen

vil komme til at se ud i Danmark.


Efter fusionen er der reelt ikke noget alternativ på det danske marked for medier, der

vil have solgt annoncer på internet via et annoncenetværk. Men der vil dog fortsat være konkurrence fra store netmedier,

som har beholdt annoncesalget i huset. Det er eksempelvis Jubii, TDCs Opasia og Søndagsavisens Ofir.


For bare et år

siden var der knyttet store forventninger til annoncenetværkene på internet, men de har fulgt med internetbranchens gevaldige

nedtur, og flere i branchen er kommet i knibe.


De danske mediebureauer forudser, at fusionen mellem de to store annoncenetværk

i Danmark vil føre til højere priser på bannerreklamer i Danmark.


Sammen vil de to netværk nå

en monopollignende situation, og de vil dermed få styrken til at kunne presse priserne op.


Doubleclick sælger netannoncer

for cirka 300 mindre og store hjemmesider i Danmark, mens Adlink har koncentreret aktiviteterne om cirka 20 store kunder.