Fupfirmaer har frit spillerum

Ansvar. Mens politiet, forbrugerstyrelsen og politikerne på Christiansborg diskuterer, hvem der bærer ansvaret, koster fupfirmaerne det danske erhvervsliv og skatteborgerne flere hundrede millioner kroner om året.

Det er tilsyneladende ikke nogen nem opgave at finde ud af, hvem og hvordan, der skal sættes ind over for de lyssky virksomheder, der fremsender fakturaer og ordrebekræftelser på falske grundlag. Imens har fup-firmaerne frit spillerum.
Fupfirmaernes forretningsmetoder falder ofte ind under markedsføringsloven, hvorfor ansvaret burde høre hjemme hos Forbrugerombudsmanden. Men her bliver der vasket hænder.
- Forbrugerombudsmanden har til opgave at varetage de private forbrugeres interesser, og dermed ikke det offentliges eller de private virksomheders interesser, forklarer jurist Carsten Strøjer, der er fuldmægtig i Forbrugerstyrelsen.
Alligevel var fupfirmaerne på dagsordenen, da markedsføringsloven blev revideret i efteråret.

Problemet videre til politiet- Udvalget, der kiggede på loven, nåede frem til, at den var god nok, som den var, og at det var håndhævelsen af loven, der var problemet, fortæller Malene Linderoth, fuldmægtig i Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.
Dermed bliver bolden spillet videre til politiet. Her er problemet bare, at anmeldelserne bliver håndteret ude i de enkelte politikredse, som har meget vanskeligt ved at danne sig et overblik over fupfirmaerne.
- Det er bestemt en mulighed, at man kunne samle anmeldelserne centralt. Det er forsøgt i andre sammenhænge, og ville måske være nyttigt her, siger kriminalinspektør Carsten Gravesen, Afdeling for Særlig Økonomisk Kriminalitet under Rigspolitiet.
På Christiansborg har man fået øjnene op for, at det ikke kun er de små virksomheder, der er ofre for fupfirmaerne, men at problemet strækker sig helt ind i landets kommuner.
- Vi har tidligere forsøgt at håndtere problemstillingen erhvervspolitisk, men vi mangler nogle retslige håndtag til for alvor at kunne gøre noget ved det, siger Niels Sindal, erhvervspolitisk ordfører for Socialdemokraterne.
Han har tænkt sig at rejse problemstillingen for Justitsministeren. Per Ørum Jørgensen fra Det Konservative Folkeparti mener ikke, at det burde være specielt vanskelig at gøre noget ved problemet.
- Folk har spillet bolden frem og tilbage mellem hinanden, og det har taget al for lang tid. Forbrugerombudsmanden har fået tilført ekstra ressourcer til netop markedsføringsloven. Derfor mener jeg også, at han bør tage sin del af opgaven på sig, siger han.