Fup er ofrenes eget ansvar

Du sagde i TV-Avisen i fredags, at man må anmelde sagerne til politiet. Mener du, at det er måden at sætte ind over for fupfirmaerne på?

Ja, det mener jeg. Det er den måde, man håndterer ulovligheder på i al almindelighed.

Men i de sager, der hidtil er blevet anmeldt, har efterforskningen aldrig ført til, at der blev rejst tiltale. Hvad skal det så hjælpe at gå til politiet?

Det må du tale med politiet om. Det har jeg jo ikke noget at gøre med. Men så vidt jeg er orienteret, er problemet, at det er utrolig vanskeligt at samle bevismateriale i disse sager.

I udsendelsen nævnte du også, at du ville orientere kommunerne om problematikken. Men de udgør kun halvdelen af problemet. Hvad med de erhvervsdrivende? Skal de bare klare problemerne selv?

Nej, naturligvis ikke. TV-Avisens vinkel var præcis om de offentlige institutioner, men alle skal naturligvis være informeret. Derfor har erhvervsministeriet i dag på opfordring fra os lagt informationer ud på deres hjemmeside, hvor der blandt andet henvises til Håndværksrådet hjemmeside om annoncehajerne.

Forbrugerombudsmanden vil ikke gå ind i sagen på eget initiativ. Burde han ikke det, når markedsføringsloven hører under hans ansvarsområde?

Jeg kan og vil ikke blande mig i forbrugerombudsmandens arbejde. Det er hans egen vurdering, om han vil tage sagen op. Og jeg er enig i hans betragtning om, at det primært er forbrugernes og ikke de erhvervsdrivendes interesser, han skal varetage. Men jeg har ladet mig fortælle, at han vil se positivt på nye henvendelser, hvis den aktuelle prøvesag i København åbner mulighed for yderligere tiltag.

Denne problematik har været kendt i en årrække. Hvorfor er det først nu, at der sættes fokus på problemet?

Jamen det er jo sådan, at det er forbudt at drive den slags virksomhed. Vi kan ikke forbyde noget, som allerede er forbudt i forvejen. Det ligger rimeligt klart. Og vi bad faktisk markedsføringsudvalget i efteråret om at kigge på sagen, hvor et bredt flertal konkluderede, at der ikke var mere at stille op. Kommunerne og de erhvervsdrivende skal selv være opmærksomme og være mere kritiske overfor den type henvendelser. Det er klart den mest effektive måde, at sætte en stopper for disse virksomheder på.