Fuld fart på nybygning af skibe

Aldrig før har de danske rederier

haft så mange skibe i ordre.I løbet af 2003 bestilte danske rederier bygning af 80 nye skibe. Disse skibe udgør

tilsammen knapt 2,5 mio. bruttotons og repræsenterer en værdi på 16,5 mia. kr. Dermed blev 2003 det år, hvor

danske rederier har kontraheret flest nybygninger nogensinde målt såvel på antal, tonnage som på værdi.Det

store antal nybygningsordrer afspejler, at 2003 var et overvejende godt år, og at rederierne forventer, at der også fremover

vil være en fornuftig efterspørgsel efter søtransport, skriver Danmarks Rederiforening i sit nyhedsbrev.Med

80 nye ordre på skibe fastholdes de danske rederiers samlede ordreprogram på næsten 100 skibe, selv om der løbende

i året er leveret nybygninger til de danske rederier. Næsten alle nybygninger til den danske handelsflåde foregår

i Fjernøsten, men hovedparten sejler stadig under dansk flag. Det tager man i Danmarks Rederiforening som et bevis på,

at de danske rammevilkår for skibsfarten, det vil sige DIS-registeret og tonnageskatteordningen er konkurrencedygtige i forhold

til de vilkår, der tilbydes i andre lande.høy