Fuglesyge kan udløse ny viruspanik

Af frygt for panik blandt europæiske forbrugere har EU-Kommissionen standset import af fjerkrækød fra Thailand. Her er tre døde af fugleinfluenza, og videnskabsfolk advarer mod en BSE- eller SARS-lignende situation.

BRUXELLES: EU trak i går i nødbremsen og standsede al import af kød fra fjerkræ fra Thailand, efter at tre thailændinge er døde af en fugleinfluenza, der har spredt sig fra fjerkræ til mennesker.

»Selv om risikoen for at importere virusen i kød eller andre produkter er forholdsvis lav, ønsker EU-Kommissionen at sikre sig, at enhver mulig videreførsel undgås,« hed det i en udtalelse fra Kommissionen. I forvejen har Japan og flere andre lande i Fjernøsten stanset import af kyllingekød fra Thailand.

EU-kilder understregede, at importforbuddet skal bremse frygten for en ny BSE-lignende situation, hvor de europæiske forbrugere taber tilliden til fjerkræ produceret i Europa. Thailand er det eneste asiatiske land, der eksporterer kyllingekød til EU i større mængder. Sidste år var eksporten på 128.000 ton.

Det britiske lægetidsskrift The Lancet skrev i går, at fugleinfluenzaen har mulighed for at udvikle sig til en alvorlig epidemi med risiko for mennesker, hvis den ikke standses. Det britiske tidsskrift understregede, at almindelige vacciner ikke kan bruges mod fugleinfluenzaen, hvis den først spreder sig til mennesker gennem en kombination med menneskelig influenza.