Frygter mediemonopol

De danske dagblades åbenlyse interesse i at købe et privatiseret TV 2 vækker bekymring i Dansk Annoncørforening.


-

Det undrer mig, at de politiske partier er positive overfor, at dagbladene kan få lov til at købe TV 2. Hvis dagbladene

byder sammen og køber TV 2 kan det skabe et monopol på annoncemarkedet, som kan sammenlignes med det som findes i Italien

med Berlusconi. Jeg frygter, at en så stor medieaktør vil få mulighed for at presse priserne op, siger Otto B.

Christiansen, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Annoncørforening og marketingchef hos RealkreditDanmark.


Reaktionen kommer

i forlængelse af, at regeringen tidligere på ugen præsenterede et udspil til et medieforlig, som blandt andet skal

ende op med en privatisering af TV 2 og salg til nye ejere.


Kulturminister Brian Mikkelsen udtrykte ved præsentationen

af medieudspillet velvilje for de danske dagblade som købere. Flere af dagbladene herunder Jyllands-Posten, Berlingske Tidende

og Politiken har efterfølgende udtrykt interesse for TV 2 hver for sig eller sammen. Derudover har flere interesse i den 5.

radiokanal, som sendes i udbud senere.Kvalitet vigtigt

Kulturministeren mener, at de vigtigste forudsætninger ved

et salg af TV 2 er, at tv-stationen kan fastholde det nuværende kvalitetsniveau og ikke udvikle sig til et nyt TV 3 eller TvDanmark.

Og derfor er det oplagt, at de nye ejere skal have forudsætninger og erfaringer med at drive medievirksomhed - eksempelvis i

Danmark.


- Det vil undre mig meget, hvis man vil overlade en så stor mediekoncentration i Danmark til enkelte aktører.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt, siger Otto B. Christiansen.


Print director Torsten Lehrman fra medieburauet Mediaedge:CIA

frygter ikke, at det danske marked vil komme til at ligne det italienske med monopoltilstande.


- Jeg tror ikke, at medieforliget

vil få så stor betydning for annoncemarkedets udvikling i Danmark. Men det er klart, at dagbladene vil øge deres

indflydelse på markedet, hvis de også kommer til at eje TV 2 og en radiokanal. Det vil formentlig ikke presse priserne

yderligere op, men vil kunne flytte markedsandele mellem de danske aktører. Hvis enkelte dagblade bliver ejere af TV 2 og en

annoncefinansieret radiokanal får de muligghed for at tilbyde bedre annoncepakker end konkurrenterne og det kan få betydning,

siger han.Verserer sagTorsten Lehrman gør dog opmærksom på, at der verserer en sag hos Konkurrencestyrelsen

vedrørende gratisavisen Urban, som indgår i forskellige annoncepakker med andre blade i det Berlingske officin og dermed

opnår fordele i forhold til konkurrenten MetroExpres. Afgørelsen i denne sag kan få betydning for, hvordan man

i fremtiden får lov til at pakke annoncer mellem medier.