Frygt for kø i Esbjerg og kaos i erhvervslivet får regeringen til at skrue op for Brexit-forberedelser

Der er en stor risiko for et Brexit uden aftale, vurderer udenrigsministeren. Derfor sætter regeringen turbo på forberedelserne til et hårdt Brexit. De små og mellemstore virksomheder får særlig opmærksomhed.

Briter demonsterer for Brexit foran den britiske højesteret i det centrale London. Retten skal tage stilling til, om det var lovligt, da Boris Johnson rådede den britiske dronning til at suspendere det britiske parlament. Foto: Tolga Akmen/AFP/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Risikoen for, at den britiske premierminister, Boris Johnson, ikke får en aftale om Storbritanniens udtræden af EU på plads, inden fristen udløber 31. oktober, er nu så overhængende, at den danske regering sætter ekstra turbo på at forberede danske virksomheder og borgere på et no deal-Brexit – et hårdt Brexit.

»Situationen i London er uforudsigelig. Der er derfor en stor og høj risiko for no deal 31. oktober eller kort derefter.  Regeringen prioriterer fra dag ét, at Danmark er parat. Det er derfor, vi intensiverer indsatsen fra regeringens side, skruer op for no deal-forberedelserne og igangsætter nye tiltag,« sagde udenrigsminister Jeppe Kofoed (S) på et pressemøde i Udenrigsministeriet onsdag.

Danske virksomheder skal lande blødt

Regeringens tiltag handler først og fremmest om at sikre, at danske virksomheder lander så blødt som muligt efter et hårdt Brexit.

Storbritannien er Danmarks fjerdestørste eksportmarked med en eksport af varer og tjenester for godt 85 mia. kr. i 2018. Det svarer til omkring syv pct. af den samlede danske eksport. Samtidig importerede Danmark sidste år varer og tjenesteydelser for knap 80 mia. kr.

Hvis Storbritannien og EU ikke formår at få en aftale i hus, vil Storbritannien fremover være at betragte som et tredjeland, og handel vil skulle ske på de vilkår, der er aftalt i verdenshandelsorganisationen, WTO. Det vil betyde, at varer skal fortoldes, og at der vil skulle søges nye tilladelser og eksport- og importcertifikater. Det vil ifølge regeringen øge antallet af sager, der skal ekspederes af Toldstyrelsen, med 15 pct.

Jeppe Kofoed (S), udenrigsminister

»Det er vigtigt at understrege, at no deal vil få konsekvenser, der ikke kan afbødes, uanset hvor godt forberedte vi er.«


Efter pressemødet stod det klart, at det scenarie, regeringen forudser, handler om lange køer af lastbiler på Esbjerg Havn, lange ventetider på sagsbehandling i Toldstyrelsen, pakker til og fra England, der hober sig op i lufthavnen, og især små og mellemstore virksomheder, der bliver blæst omkuld, fordi de ikke har været godt nok forberedt på den situation, der kommer, eller fordi de ikke længere kan afsætte deres varer i Storbritannien.

Derudover frygter regeringen, at der kan opstå problemer med fødevaresikkerheden, hvis importkontrollen ikke kan følge med. Og sidst men ikke mindst er regeringen bekymret for, om danske fiskere kan fiske som hidtil i Nordsøen. Det er uafklaret, om et Storbritannien uden for EU vil blive ved med at give danske fiskere lov til at fiske i britisk farvand.

»Det er vigtigt at understrege, at no deal vil få konsekvenser, der ikke kan afbødes, uanset hvor godt forberedte vi er. Det vil skabe en turbulent situation og stor usikkerhed, også om hvor Brexit ender. Uanset udfaldet, så vil det få stor betydning for Danmark, både økonomisk og politisk. Så regeringen tager situationen meget alvorligt,« sagde udenrigsministeren på pressemødet.

Intet godt at sige om Brexit

Ud over en massiv informationsindsats over for for især de små og mellemstore virksomheder fra både Erhvervs- og Skatteministeriets side er regeringen også i gang med at udarbejde en handlingsplan for små og mellemstore virksomheder, som skal sikre, at virksomhederne får en hjælpende hånd fra myndighederne og erhvervshusene.

»Fra et erhvervsmæssigt synspunkt er der desværre overhovedet intet godt at sige om Brexit. Storbritannien er vores fjerdestørste eksportmarked, og derfor står vi til at blive hårdt ramt, hvis Brexit ender som no deal,« lød det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S), som deltog på pressemødet sammen med skatteminister Morten Bødsgaard (S).

»Der er rigtig mange virksomheder i Danmark, som vil stå i en utaknemlig situation. Det gælder selvfølgelig særligt de små og mellemstore virksomheder. De skal til at sætte sig ind i helt nye regler, de skal måske søge om nye tilladelser, de skal måske søge nye markeder at afsætte deres varer på. Det kan være svært at overskue, når man ikke bare lige kan afsætte en masse ressourcer til at forberede en no deal,« sagde Simon Kollerup.

Ud over en særlig indsats over for de små og mellemstore virksomheder vil regeringen øge dialogen med jobcentret og arbejdsmarkedskontorer for at være klar til at håndtere situationen, hvis et hårdt Brexit giver sig udslag i, at danske virksomheder må afskedige medarbejdere.

Samtidig styrker regeringen koordinationen og evnen til at træffe hurtige beslutninger ved at nedsætte en særlig Brexit-ministergruppe med otte ministre og Udenrigsministeren som formand, samt etablere et akutberedskab på tværs af de berørte myndigheder til at håndtere de helt »akutte praktiske udfordringer og uforudsigelige problemstillinger« ved et hårdt Brexit.