Frøavl skal bære væksten på Vest- og Sydsjælland

Frøavl er et at de områder, der ifølge Oxford Research har størst potentiale til at skabe vækst i

Vestsjællands og Storstrøms Amter.Oxford research har undersøgt, hvilke muligheder for vækst de forskellige erhverv

i regionen har.Frøavl er derfor blevet et af indsatsområderne i den handlingsplan, der samlet skal få regionen

på højde med resten af landet. Det skal ske gennem et samarbejde mellem frøfirmaer, maskinproducenter, gødskningsfirmer

og Danmarks Jordbrugsforskningscenter Flakkebjerg.Handlingsplanen blev præsenteret på en konference i Ringsted

mandag. Hunsballe Frø A/S var den ene af den håndfuld virksomheder, der var repræsenteret. Afdelingsleder Bent

Fischer er optimistisk.- Det er positivt, der er sat fokus på frøavl, det har blandt andet sat gang i Frøvækstøst.

Det har skubbet gang i samarbejde mellem forskning og erhvervslivet, siger han.Bent Fischer vurderer, at de ny tiltag vil giver

Hunsballe Frø økonomiske fordele.- Hvis projekterne i handlingsplanen bliver realiseret kan det betyde større

økonomisk udbytte. Forskning kan gøre, at vi bliver i stand til at producere mere pr. enhed eller i bedre kvalitet,

siger afdelingslederen. Hunsballe Frø er en af Danmarks største producenter af Frø. De har domicil i Holstebro,

men størstedelen af produktionen ligger på Vestsjælland.Pengene til projektet er blevet bevilliget af Ministeriet

for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Landdistriktsprogrammets art. 33.