Frivillige pensionsvalg skal afløse rentegaranti

PFA har planer om en frivillig ordning, hvor opsparerne får garanteret et afkast svarende til den aktieandel, som opspareren har.

Frivillige pensionsvalg skal afløse rentegaranti - 1
Berlingske Tidende Business 2. marts.<br>
Læs mere
Fold sammen
Der bliver nu for alvor blæst til kamp mod den omstridte rentegaranti, som ifølge eksperter har haft negativ betydning for størrelsen af pensionsopsparingen for hundredtusindvis af danskere.

Landets næststørste pensionsselskab, PFA, vil lancere en ordning, hvor kunderne frivilligt og omkostningsfrit kan forlade den ordning, hvor rentegarantien er på 4,5 pct.

»En tvungen opdeling af bestanden kan være en god idé, som PFA også har overvejet. Kunderne efterspøger nemlig produkter med højere aktieandel, men ofte uden at de selv skal bære hele investeringsrisikoen,« siger koncerndirektør, Nina Christensen, PFA Pension, som svar på Topdanmarks initiativ med at splitte formuen i et eksisterende selskab op i to.

Problemet med en rentegaranti på 4,5 pct. er, at pensionsselskaberne - i en periode med et historisk lavt renteniveau - ikke har økonomisk råderum til at investere synderligt meget i aktier.

Og da langt de fleste eksperter er enige om, at aktier set over en længere tidsperiode giver det bedste afkast, er en garantiordning med et afkast på 4,5 pct. med andre ord en dårlig forretning for de unge opsparere, som først skal pensioneres om 20-30 år.

Topdanmarks svar på denne udfordring er at dele milliardformuen i et af sine eksisterende selskaber og lægge den i to nye selskaber. I det ene selskab vil man isolere de ordninger, der har garanteret et afkast på 4,5 pct., mens man i det andet selskab vil placere de ordninger med en lavere garanti.

For opsparerne betyder opsplitningen, at der i det ene selskab med den høje garanti »kun« er råderum til en meget begrænset andel aktier - under ti pct. - mens der i det andet selskab vil være plads til at have langt flere aktier.

Hos PFA erkender man problemet med rentegarantien. Men ifølge selskabet er svaret ikke en tvungen opdeling.

»Vi tror, at man kommer længere ad frivillighedens vej end med en tvangsopdeling. Og vi er samtidig mere nuancerede i vores ønske til fremtidige produkter end som så. Derfor lancerer vi en helt ny produktplatform, der samler vores tilbud til i en mere enkel og sammenhængende model. Det nye koncept giver den enkelte opsparer mulighed for at vælge en væsentlig højere aktieandel, end den vi tilbyder i et gennemsnitsrentemiljø. Og det med en finansiel garanti tilknyttet op til et bestemt aktieloft,« siger Nina Christensen.

PFA er endnu yderst hemmelighedsfuld omkring det nye produkt, som endnu ikke er offentliggjort. Det står imidlertid klart, at der ikke er tale om en ny form for unit link - hvor opspareren selv står for investeringerne - med en tilhørende garanti.

Hos PFA mener man, at denne model er alt for dyr. Derfor har man valgt en løsning, som betyder, at hvis eksempelvis en opsparer ønsker en aktieandel på 40 pct., vil han være sikret en vist minimumsafkast - og hvis opspareren ønsker f.eks. en 30 pct. aktieandel vil han være sikret et andet afkast.

Også hos Danica har man overvejet, hvad der skal ske med de omdiskuterede ordninger med rentegarantier.

»Foreløbig afventer vi dog, hvad regeringens Bremer-udvalg siger til problemstillingen. Det er dog ikke uproblematisk at splitte en eksisterende ordning op i to. To medarbejdere i samme virksomhed kan derefter have to forskellige pensionsordninger. Vi har spurgt nogle af vores kunder om deres holdning til en sådan ordning, og de var ikke udelt begejstrede,« siger direktør for Danica Pension, Henrik Ramlau-Hansen.