Frihedens pris

Læs mere
Fold sammen
Den nye regering mener, at pensionsopsparerne er for bundet af den type ordninger, som i dag er fremherskende på det brogede

pensionsopsparingsmarked. Det kan være, fordi de sparer op gennem et firma eller en fagforening. Men også for selvstændige

kan båndene føles snærende, fordi det er dyrt at skifte mellem mulighederne.


Det nye udvalg skal blandt andet

se på prisen for at skifte selskab og på den rentegaranti, som i dag er lovfæstet; men sagen har naturligvis to sider.

Ganske vist kan båndene føles snærende, men de fleste pensionsopsparinger har tilknyttet en forsikringslignende

del. Den type ordninger bygger på, at mange deler en opgave om at sikre dødsfaldsdækning eller invaliditetsdækning

til dem, der får brug for det. Det giver tryghed, og prisen for den er, at det bliver vanskeligere at shoppe mellem ordningerne.


Den

totale frihed er naturligvis tillokkende. Her står du med en pose penge og muligheden for at placere den der, hvor den efter

din opfattelse giver det bedste afkast. Det er din beslutning og dermed udtryk for den totale frihed; men den har sin pris.


For

det første er det i sig selv uhyre svært at vælge rigtigt. Tilstandene nærmer sig kaos i en branche, hvor

det handler om at gøre sig lækker over for opsparerne med tilbud om høje afkast. Ganske vist har 11. september været

en løftet pegefinger; men de gode tilbud skal nok komme på banen igen. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom

på, at i takt med at man reducerer eller helt fjerner det solidariske princip, flytter man også mere og mere ansvar fra

de manges skuldre til den enkeltes. Og den totale frihed betyder det totale ansvar.


Det er ikke mindst ErhvervsBladets læsere,

der kommer til at tage stilling til, om man vil den totale frihed. Mange selvstændige har i den forbindelse ingen bindinger

til organisationer eller firmaordninger; men hvis de påtager sig selv at placere deres pose af pensionsopsparingsmidler, påtager

de sig et stort ansvar og en stor risiko.


I pensionopsparingsbranchen peger man på, at dette ansvar ikke kan overvurderes.


Mange

selvstændige vil have den grundholdning, at de selv bør placere deres pensionsmidler. Det er ligesom en del af den livsfilosofi,

der har gjort dem til selvstændige.


Men det er en tanke værd at kombinere risikovilligheden med en form for tryghed.