Fremtidens huse ER bygget

Antallet af eksisterende enfamiliehuse er 100 gange større end antallet af huse der nyopføres hvert år. Alligevel handler debatten om »fremtidens hus« mest om de nyopførte huse. Bør vi ikke lave om på det?

Fremtiden er et fascinerende begreb. Det dufter så dejligt af muligheder, visioner og drømme. Også inden for byggebranchen handler debatten fra tid til anden om forestillinger om den nære eller lidt fjernere fremtid. En væsentlig del af opmærksomheden retter sig i den forbindelse mod »fremtidens parcelhus«, som igennem de seneste mange år har været skitseret på forskellig vis. »Villa Vision« blev opført i 1994. I 1998 afholdtes en større arkitektkonkurrence om fremtidens parcelhus. Og af helt aktuelle initiativer kan nævnes udstillingshuset »VillAlive« fra boligmessen i Herning i år, byggeudstillingen »Fremtidens parcelhus« i Herfølge og »Komforthusene«, der er på vej i Vejle. Alle sammen prisværdige og innovative bud på i hvilken retning fremtidspilen peger for nyopførelse af enfamiliehuse.

DET ER NATURLIGVIS HVERKEN irrelevant eller uinteressant at diskutere. Der bygges jo trods alt omkring 8-10.000 nye enfamiliehuse hvert år. Men i den samlede debat om fremtidens parcelhus glemmer man ofte en simpel, men vigtig pointe, nemlig at fremtidens enfamiliehus i al væsentlighed allerede ER bygget. Husene står »derude« på villavejene rundt omkring. Der er cirka 1,2 mio. af dem og langt de fleste står der også om både 10, 20 og 30 år. Der eksisterer altså omkring 100 gange flere »gamle« huse, end der nyopføres hvert år. Så »fremtidens enfamiliehus« ER her allerede, på en måde. Hvorfor taler vi ikke noget mere om det – om hvordan de eksisterende huse bliver tilbudt og tilført løsninger på fremtidens udfordringer?

PÅ BAGGRUND AF STUDIER OG overvejelser fra bl.a. fremtidsforskere og andre ved vi, at fremtidens beboere i enfamiliehuse ønsker mere plads pr. beboer, end de eksisterende huse i gennemsnit tilbyder i dag. Vi ved også, at energikravene til enfamiliehuse sandsynligvis vil blive skærpet i flere omgange i de kommende år. Øget miljøbevidsthed vil rette fokus på bæredygtige løsninger. Det er også realistisk, at husejerne fremover vil opleve stigende udfordringer med nedbør, oversvømmelser og storme. Fra forskellig side peges der desuden på de eksisterende husejeres behov for større og flere badeværelser, større bryggers, mere plads til opbevaring, bedre dagslys, intelligente teknologiske løsninger, flere rumlige oplevelser i hjemmet etc.

ALLE DISSE OG MANGE FLERE BUD på fremtidige behov for ejere af enfamiliehuse kan forholdsvis »nemt« indarbejdes i nyopførte huse. Men hvad med de mange eksisterende huse? De bliver naturligvis allerede i et vist omfang bygget om, men sjældent ud fra samme målsætninger som de nyopførte bud på fremtidens parcelhus. Hvorfor ikke?

Hvor er de initiativer, som forsøger at vise, hvordan et ældre hus bygges om, ikke alene til et energimæssigt »passivhus«, men også med genbrug af regnvand, digital styring af installationer og andre af de »features«, man ser i de nyopførte bud på fremtidens parcelhus?

Rockwool har gennemført et par prisværdige demonstrationsprojekter i energirenovering af ældre enfamiliehuse, men energiområdet er trods alt ikke det eneste, hvor ældre huse halter bagefter.

ER DET IKKE PÅ TIDE, AT VI SOM BRANCHE samlet set retter fokus lidt mere mod fremtidssikring af de eksisterende enfamiliehuse? De byggevareproducenter, udførende og rådgivende firmaer, som først finder på relevante og attraktive løsninger på fremtidens udfordringer i de eksisterende enfamiliehuse, får først adgang til det store og købedygtige marked som denne gruppe udgør.

Fremtidens nyopførte enfamiliehuse skal vi naturligvis stadig tale om, men lad os nu tale noget mere om fremtiden for de 100 gange flere, eksisterende enfamiliehuse.