Fremgang for Tholstrup Cheese

Mens kollegerne i den andelsejede mejerikoncern Arla har problemer, går det flot fremad for landets største private ostemejeri,

Tholstrup Cheese.Virksomheden øgede i 2003 mængden af solgt ost, men på grund af de lave valutakurser på

amerikanske dollars og en ændring af faktureringsprincipper gik 38,7 mio. kr. tilbage på omsætningen. Indtjeningen

derimod fik et ordentligt skub opad, nemlig fra 10 til godt 70 mio. kr. før skat, og det samme fik overskudsgraden (EBIT),

der steg fra 5,0 pct. til 7,2 pct.En del af forskellen skyldes, at man i 2003 kunne notere en éngangspost på 20

mio. kr. primært i kraft af salg af ejendom, hvor beløbet året før var negativt med 22,4 mio. kr.

Flyttede

hovedsæde

Tholstrup flyttede i regnskabsåret sit hovedsæde fra København til Fredericia, og af andre store

beslutninger har det været, at man har købt de hjemlige konkurrenter inden for produktion og salg af frisk pasta, ligesom

man har indgået en strategisk salgsalliance med det svenske selskab O. Kavli AB.På årets generalforsamling,

som holdes i næste uge, vil det blive indstillet, at medarbejderne i 2004 tilbydes at få medarbejderaktier i virksomheden.Her

vil den siddende bestyrelsesformand, Waldemar Schmidt og bestyrelsesmedlem Henrik Gundelach gå af, og de erstattes af Flemming

N. Enevoldsen og Peter Rasztar.