Fremgang for Sonofon

Den såkaldte EBITDA (resultat før finansielle poster, skat, af- og nedskrivninger), som især mange teleselskaber

bruger som målestok for deres indtjening, er vokset med 26 pct. i forhold til året før og endte på 906 mio.

kr. Årets resultat før skat endte på 103 mio. kr. og bundlinjen viste et overskud på 21 mio. kr.


Sonofon

har i løbet af 2001 fået en nettotilgang på 72.000 kunder. Det har været medvirkende til, at omsætningen

er steget med 14 pct. i forhold til året før og ender på 3,5 mia. kr.


- Sonofon har i løbet af 2001

haft øget fokus på lønsomheden. De første resultater af denne indsats ser vi her. Indtjeningen er steget

med 26 procent, samtidig med at vi har haft en nettotilgang af kunder på 72.000. Det er et skridt i den rigtige retning, udtaler

Ulrik Bülow, adm. direktør i Sonofon via en meddelelse.


I november måned fyrede selskabet 123 ansatte og begrundede

det med en generel nedgang i de internationale konjunkturer.

Ikke imponeret

Teleanalytiker John Strand, Strand Consult, er ikke

imponeret over Sonofons resulater.


- Selskabet har været på det danske marked i 10 år og nogle tilsvarende selskaber

i udlandet, som kun har eksisteret i tre år klarer sig bedre. Selskabet investeret en masse penge i Danmark, har fyret 123 medarbejdere og

holder igen på investeringerne. Set i det lys burde overskuddet være større, siger han.