Fremgang for ISS

Servicekoncernen ISS'' regnskab for første kvartal viste fremgang og indeholdt desuden en opjustering af forventningerne til

hele året.

ISS opjusterede forventningerne til omsætningen for hele året fra en vækst på

7-9 pct. til cirka 10-12 pct., og driftsresultatet ventes nu at stige cirka 24-27 pct. mod tidligere forventninger på 18-22

pct. Dermed opjusteres forventningerne til driftsmarginalen fra omkring 5,2 pct. til omkring 5,3 pct.Bedre drift

I forventningerne

indgår opkøb til og med den 21. maj. ISS har i perioden annonceret ni virksomhedsopkøb med en samlet årsomsætning

på 1,5 mia. kr. og 7700 medarbejdere.


Driftsresultatet (EBITA) før andre indtægter og omkostninger steg 17

pct. til 396 mio. kr. fra 339 mio. kr., og omsætningen steg til 9,3 mia. kr. fra 8,2 mia. kr. i det tilsvarende kvartal sidste

år. Af omsætningsvæksten på 14 pct. er 1 pct. organisk vækst, mens 13 pct. er tilkøbt vækst, oplyser

ISS. Periodens resultat efter skat steg til 90 mio. kr. fra 12 mio. kr. i første kvartal 2001. Driftsmarginalen i første

kvartal 2002 blev 4,3 pct. - det højeste for et første kvartal i fem år, anfører ISS. I første kvartal

2001 var driftsmarginalen 4,2 pct.


Posten andre indtægter og omkostninger var positiv med 100 mio. kr., hvilket overvejende

skyldtes en opjustering af ISS'' Berendsen aktier til dagskurs. De finansielle omkostninger steg til 90 mio. kr. netto fra 72 mio.

kr., og det skyldtes en højere rentebærende gæld som følge af virksomhedsopkøb og finansieringen

af investeringen i Berendsen-aktier.


Goodwillafskrivninger blev opgjort til 186 mio. kr. mod 176 mio. kr. i første kvartal

2001.


Den samlede aktivmasse var ved udgangen af første kvartal 2002 23,4 mia. kr. Goodwill opgøres til knap 12

mia. kr. og egenkapitalen til godt 6,7 mia. kr. Driftsmarginalerne er forbedret på flere områder. Facilityservice, der

med en kvartalsomsætning på godt 8 mia. kr. er det største forretningsområde, oplevede fremgang i driftsmarginalen

fra 4,6 pct. i første kvartal 2001 til 4,9 pct. Marginalen i Care Partner steg til 5,2 pct. fra minus 0,1 pct., og i Food Service

steg den til 5,9 pct. fra 4,7 pct.