Fremgang for de mellemstore gartnerier

var udset til at blive et grimt år for den danske potteplantebranche bl.a. fordi det kolde forår og en rigtig kold maj

måned sinkede salget betydeligt.Men de danske potteplanteproducenter kom nogenlunde helskindet ud af året, viser

en regnskabsanalyse af gartnerierhvervet, som Gartnerrevision i Odense har udarbejdet. Og selv om det gennemsnitlige overskud faldt

fra 361.000 kroner i rekordåret 2002 til 295.000 kroner, så blev 2003 et af væksthusgartnernes rigtig gode år.

Faldende

priser

Analysen viser, at omsætningen steg med syv pct. i 2003 i forhold til året før, men samtidig faldt indtjeningen.

Mens prisindekset på potteplanter faldt med én pct. og indekset på væksthusgrønsager faldt med to

pct. Stærkt medvirkende til det dalende overskud er store stigninger i lønningerne. Analysen bygger på regnskaber

fra 88 gartnerier, fortrinsvis på Fyn, som repræsenterer godt en tredjedel af den danske væksthusproduktion, og

den viser, at selv om de 10 bedst indtjenende gartnerier sidder på 43 pct. af det samlede overskud, så er top 10-gartneriernes

overskud halveret i forhold til 2002.- Det er svært at sige, hvorfor det er sket, og hvorfor spændet imellem de store

og de mellemstore gartnerier er blevet mindre men måske er det sket, fordi de 10 bedst indtjenende gartnerier har sat nogle

nye standarder, som de mindre gartnerier nu følger, siger revisor Palle Knudsen, der har udarbejdet analysen.Det samlede

væksthusareal i de undersøgte gartnerier voksede svagt i 2003, men tendensen i gartnerierhvervet er som i det øvrige

erhvervsliv, at der bliver stadigt færre, men stadigt større og mere effektive virksomheder.

Faldende investeringerMedvirkende

til det pæne resultat har det været, at gartneriernes udgifter til varme faldt, og det skyldes ikke faldende varmepriser,

men en mere stram og effektiv energistyring i gartnerierne.Også investeringerne faldt fra 104 mio. kr. i 2002 til 81

mio. kr. i 2003, og bl.a. blev der kun opført en tredjedel nye væksthuskvadratmeter i forhold til 2002.- Vi mener

det er nødvendigt, at dansk gartneribrug forøger disse investeringer for at kunne overleve i konkurrencen med udlandet,

lyder det således i en af analysens konklusioner.