Fremgang flyver forbi SAS

British Airways melder om uventet fremgang i belægning og indtjening, mens SAS har fald på begge fronter. Hård konkurrence fører til tabte markedsandele.

Hårdt trængte SAS formår fortsat ikke at vende udviklingen med faldende passagertal.

200.000 færre valgte at flyve med SAS-koncernens fly i december i forhold til sidste år.

For hele SAS-gruppen faldt passagertrafikken - målt som antallet af passagerer multipliceret med den fløjne strækning i kilometer - i december 0,3 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Hos luftfartskoncernens største selskab, Scandinavian Airlines, faldt passagertrafikken 2,6 pct., viser de nye trafiktal.

Udtryk for stabilisering
»De er ikke overraskende og bekræfter den udvikling, vi er inde i - stabilisering,« siger SAS-koncernchef Jørgen Lindegaard med henvisning til et generelt meget vanskeligt år.

Det fællesskandinaviske flyselskab kan dermed ikke følge med den europæiske gigant, British Airways, der i sidste uge skabte fornyet, uventet optismisme med meldingen om en stigning i trafikken i december på 4,8 procent. Samtidig blev British Airways-aktien trækdyret for en generel optur for de europæiske flyselskaber, da en bedre indtjening på navnlig business-class og første klasse på de lange ruter ifølge selskabet vil løfte indtjeningen og levere et bedre årsresultat end forventet.

Tilbagegang i Skandinavien
Trafiktallene fra SAS er udtryk for en vækst i flyvninger på europæiske og interkontinentale flyveture, mens de skandinaviske og lokale ruter er præget af tilbagegang, hvilket ikke mindst skyldes de øgede konkurrenceforhold, påpeger Jørgen Lindegaard.

»Om både volumen og yielden gælder, at man skal se på Skandinavien og resten af systemet hver for sig. I Skandinavien kommer vi fra en situation med en meget, meget høj markedsandel, flere steder over 90 procent, til en situation nu, hvor konkurrencen er hård og med mange nystartede eller ekspanderende selskaber. Derfor ville det være mere end mærkeligt, hvis vi ikke skulle tabe markedsandele hér,« siger han.

Samtidig melder SAS om et fortsat pres på den såkaldte yield, selv om der er visse tegn på forbedring. Yielden, der er et udtryk for indtjeningen pr. passager, lå i november 10,5 pct. under niveauet fra oktober. For perioden fra januar til november er yielden faldet 12,3 pct. sammenlignet med samme periode af 2002.

»Vedrørende yielden har vi jo sat priserne ned flere gange, så i virkeligheden er det flot, at det ikke er gået værre,« siger Jørgen Lindegaard.

Samlet set for hele året faldt passagertallet med 6,7 pct. SAS transporterede i alt godt 31 mio. passagerer i 2003.