Fredericia er Årets Turistbureau 2004

Fredericia er netop kåret som Årets Turistbureau 2004. På baggrund af målinger af turisters tilfredshed med udvalgte aktiviteter og serviceudbud, vandt den østjydske by titlen foran 50 af landets lokale turistbureauer, som er tilknyttet "TuristBureau Monitor".

Fredericia Turistbureau er medlem af "TuristBureau Monitor". Bag står konsulentvirksomheden Stendrup/Fejer & Saabye i Odense. Der er tale om en privat informationsplatform, hvor målingerne foretages.

Kåringen tager udgangspunkt i sammenligninger mellem 50 bureauer, som har meldt sig til ordningen.

Samlet er der ialt 188 danske turistbureuaer under De Samvirkende Danske Turistforeninger (SDT). Af de 188 bureauer er de 128 helårsåbne - de sidste 60 er alene åbne om sommeren og kaldes derfor turistinformationskontorer.

Årets Turistbureau adskiller sig fra de øvrige bureuaer, som har deltaget i målingen, ved sit store engagement både i forhold til sine gæster og i ønsket om at blive bedre. Fredericia Turistbureau har også været med til at kvalitetsudvikle TuristBureau Monitor - og har givet anbefalinger til forbedringer af flere serviceområder. cat