Fransk magtkamp i ECB slår fejl

Banktop: I marts skal EU finde en afløser for den hidtidige franske vicechef for Den Europæiske Centralbank, ECB, og det har igen udløst spekulationer om hele ledelsen af ECB. ECB-chefen Duisenberg har nemlig bebudet at ville sidde året ud i stedet for som ventet at give stillingen videre til en fransk kandidat, og resultatet kan blive, at Frankrig slet ikke repræsenteres i ECBs direktion.

BRUXELLES

Det er altid en god ide at få aftaler skrevet ned på et stykke papir.

Det har det ellers selvforelskede franske diplomati måttet sande, efter at en håndfuld af EUs stats- og regeringschefer i et baglokale i EUs mødebygning i Bruxelles 3. maj 1998 hamrede en aftale ud om ledelsen af den nyoprettede Europæiske Centralbank, ECB.

Efter hårdt pres fik den franske præsident Jacques Chirac - der ved denne lejlighed fuldt levede op til sit øgenavn bulldozeren - presset igennem, at en franskmand fra 2002 skulle overtage chefposten for ECB i Frankfurt efter hollænderen Wim Duisenberg, der var de andre euro-landes foretrukne kandidat.

Aftalen blev imidlertid aldrig skrevet ned, og selv om Chirac siden har erklæret, at han stoler på Duisenbergs ord som »en gentleman« om, at hollænderen ville trække sig frivilligt i midten af sin chefperiode, ser det nu alligevel ud til, at den franske præsident får en lang næse.

Duisenberg har nemlig hele tiden fastholdt, at han kun har erklæret sig parat til at træde af inden udløbet af hans otte-årige periode - dvs. inden 2006. Og den selvbevidste hollandske bankchef brugte euroens indførelse ved nytår til at erklære, at han i hvert fald ingen planer har om at trække sig i løbet af 2002.

Den nuværende afmatning i verdensøkonomien gør det nødvendigt at sikre stabilitet om ledelsen af den europæiske pengepolitik. Og desuden følte den 66-årige Duisenberg sig slet ikke træt eller tynget af jobbet i Frankfurt. Herregud, den amerikanske centralbankchef Alan Greenspan har jo for længst rundet de 70 og er still going strong.

Kabale

Udmeldingen fra Duisenberg giver imidlertid problemer for den snedigt udregnede franske magtkabale om at sætte sig på Europas måske mest magtfulde stilling. Tilbage i 1998 blev den franske bankmand Christian Noyer nemlig udnævnt som ECBs vicechef for en fire-årig periode. Den franske plan var klart, at Noyer skulle fungere som Frankrigs repræsentant i ECBs seks mand store direktion for i sommeren 2002 at blive afløst af den franske nationalbankdirektør Jean-Claude Trichet, når denne skulle overtage Duisenbergs øverste chefpost.

Men nu har Duisenberg altså ingen intentioner om at gå af, og Jean-Claude Trichets kandidatur er i øvrigt kraftigt hæmmet af, at han stadig er under en juridisk undersøgelse for sin andel i en finansskandale vedrørende den franske bank Credit Lyonnais i begyndelsen af 1990erne.

Så længe den juridiske undersøgelse mod Trichet kører, vil det være umuligt for Frankrig at overbevise euro-partnerne om, at man skal vride armen om på Duisenberg og erstatte ham med Trichet. Hvis noget af Credit Lyonnais-skandalen bliver klæbende ved Trichet efter hans udnævnelse ti ECB-chef, vil det være en katastrofe for Den Europæiske Centralbanks i forvejen stadig ikke overbevisende ry på finansmarkedet.

Beslutningen om at udnævne en afløser for Christian Noyer skal træffes på EUs næste topmøde i Barcelona i marts, og spekulationerne løber livligt i Frankfurt, Bruxelles og de europæiske hovedstæder.

Frankrig kan nemlig ikke stille med en anden kandidat til viceposten i ECB, idet franskmændene dermed så senere vil blokere for Trichets muligheder for at blive øverste chef i ECB. Ingen af de andre euro-lande vil acceptere, at Frankrig sidder på både chef og vicechefposten.

Det mest sandsynlige er, at et af de fire nuværende menige medlemmer af ECBs direktion - muligvis den tidligere finske nationalbankdirektør Sirkka Hämäläinen, som også er den eneste kvinde i direktionen - overtager Noyers post som vicechef. Og at Frankrig dermed helt opgiver at have nogen plads i ECB-direktionen, hvor der foruden Duisenberg, Noyer og Hämäläinen også sidder tyskeren Otmar Issing, italieneren Tomasso Padoa-Schioppa og spanieren Eugenio Domingo Solans.

Navneliste

En anden mulighed er selvfølgelig, at Frankrig helt opgiver at køre Trichet i stilling til ECB-chefposten og i stedet udnævner et nyt menigt medlem af ECBs direktion i håb om at denne på et tidspunkt så kan afløse Duisenberg. Blandt diverse navne i omløb er den franske vice-nationalbankdirektør Hervé Hannoun, den franske chef for Østeuropa-banken i London, Jean Lemiere, og både den nuværende finansminister Laurent Fabius og hans forgænger Dominique Strauss-Kahn, hvoraf sidstnævnte lige er blevet frikendt i en korruptionsskandale. Både Fabius og Strauss-Kahn har imidlertid også politiske ambitioner i Frankrig, hvor de er mulige emner som regeringschef, hvis Lionel Jospin skulle vinde præsidentvalget i maj.

Mens personkarrusellen drejer lystigt, er der mange, som fortsat mener, at Frankrig står bedst ved at holde fast i Trichet, der nyder stor tillid blandt Europas nationalbankdirektører, og simpelthen vente på, at han bliver frikendt i Credit Lyonnais-sagen.

Måske ender det hele blot engang næste år med, at Duisenberg og Trichet under fire øjne aftaler, hvornår chefskiftet i Frankfurt skal finde sted. Det ville også være et stærkt signal til Europas politikere om, hvem der virkelig bestemmer den økonomiske politik.