Frankrig og Tyskland slipper for euro-straf

I dag ventes EU-Kommissionen endeligt at opgive at kræve sanktioner mod Frankrig og Tyskland for deres gentagne brud på stabilitetspagten.

BRUXELLES:

Den lange og spegede saga om Frankrigs og Tysklands gentagne brud på stabilitetspagten slutter i dag. Og dét med at de skyldige slipper uden straf.

EUs økonomikommissær Joaquin Almunia vil nemlig ved en pressekonference i Strasbourg de facto opgive at forfølge de to centrale EU-lande for deres gentagne brud på reglerne i Den Europæiske Vækst- og Stabilitetspagt.

Almunia vil meddele, at han er tilfreds med de budgetprognoser, som han har fået fra Frankrig og Tyskland, og som viser, at de to lande i 2005 vil sørge for at have et underskud på de offentlige finanser, der er mindre de højst tilladte 3,0 pct. af BNP.

Og i samme omgang vil den spanske økonomikommissær lade forstå, at Kommissionen ikke agter at foretage sig yderligere for at få de to lande straffet for deres overtrædelser af pagtens regler. Dermed står det klart, at EU-Kommissionen i dag er milevidt fra holdningen i november sidste år, hvor man rasede over de europæiske finansministres modvilje mod at straffe Frankrig og Tyskland for deres brud på de finanspolitiske spillerregler i EU.

Kommissær Almunias talskvinde, Amelia Torres, bekræftede i går ved en briefing i EU-Kommissionen i Bruxelles, at forløbet bliver som beskrevet som ovenfor, selv om Kommissionen i sommer fik det europæiske retssystems ord for, at man havde været i sin gode ret til at gå videre med de sanktioner - herunder bødestraffe i milliardklassen - der er foreskrevet i pagten.

Julegave til Eichel
Det tyske ugeblad Der Spiegel skrev i lørdags om den julegave, som Tysklands finansminister Hans Eichel får af kommissær Almunia i kraft af, at bødestraffene nu bliver afværget.

Ifølge det tyske blad har Almunia godkendt en prognose, der siger, at Tyskland i 2005 vil slutte med et underskud på 2,9 pct. af BNP. Og dét selv om det tyske finansministeriums egne embedsmænd for et par uger siden anslog, at man ville ende på 3,4 pct. i 2005.

Daniel Gros, der er direktør for tænketanken CEPS, Centre for European Policy Studies, i Bruxelles er ikke i tvivl om, hvordan balladen om de to store euro-lande ender.

»Det står det klart, at Tyskland og Frankrig slipper uden videre tiltale. Vi vil se Kommissionen hejse det hvide flag,« siger Gros, der tilføjer, at det ikke nytter at beklage sig over, at de skyldige slipper uden straf.

»Det er sådan, fakta er, og det er sådan, EU fungerer. Der er mange regler, der ikke overholdes i første omgang, men som alligevel bliver overholdt hen ad vejen. Det er måske ingen trøst for danskerne, men reglerne vil sikkert blive overholdt om ti år,« siger Gros, der ikke holder sig tilbage for at tale om stabilitetspagtens »fiasko«.

Stabilitetspagten overlever
Daniel Gros mener imidlertid ikke, at man kan tale om, at stabilitetspagten er død, selv om EU-Kommissionen har fremlagt en række forslag, som efter hans opfattelse vil kunne føre til en »udvanding« af pagten.

Det er planen, at EU-landene i forbindelse med forårstopmødet under luxembourgsk formandskab skal vedtage en revideret udgave af pagten, og Daniel Gros mener, at flere af Kommissionens forslag er farlige, fordi de risikerer varigt at ødelægge den budgetdisciplin, som man netop forsøgte at indføre med stabilitetspagten.

Men samtidig mener Gros, at forårets revision af pagten vil blive af relativt beskedent omfang.

»Nu hvor Tyskland og Frankrig selv er ved »at være ude af skoven«, tror jeg, at de vil stå meget hårdt på pagtens grundkrav. Det vil de gøre, fordi de ønsker at holde de nye EU-lande ude af euroen,« siger Gros.