Fradrag eller ej

En sådan udgift må vel i skatteretlig henseende høre under kategorien

"lønmodtagerudgifter" og hermed falde ind under det bundfradrag på 4.600, der først skal udfyldes, før

der kan blive tale om fradrag for de 3.500 kr.


Har en lønmodtager ikke andre lønmodtagerfradrag end sin hjemme-pc, betyder

det i realiteten, at der alligevel ikke bliver tale om noget fradrag for denne lønmodtager. Eller hva''???