Fra videnskab til viden kunnen

Læs mere
Fold sammen
Vækstlaget blandt små og mellemstore virksomheder er det mest betydningsfulde i jobskabelses sammenhænge, alle undersøgelser

peger på, at dette segment er bedst til jobskabelse.Vækstlaget blandt små og mellemstore virksomheder er også

det vigtigste element i industriens fleksibilitet og dermed tilpasningsevne. Tilpasningsevnen til konjunkturer eller ændrede

markedsbetingelser.Set i ovenstående lys, som påpeget af Erhvervsbladet og en række organisationer ved flere

lejligheder, er det tankevækkende, at vækstlagets udviklingsmuligheder og betingelser ikke har en større opmærksom.Bedre

betingelser for vækstlaget blandt små og mellemstore virksomheder er til gavn for alle i det danske samfund.P.t.,

som påpeget af ErhvervsBladet, er den største udfordring for vækstlaget den omsiggribende globalisering og dermed

hastigere krav til produktudvikling og -tilpasning.Derfor er der behov for nytænkning for at få viden overførslen

til at fungere mere hensigtsmæssigt og effektivt af hensyn til hele det danske samfund. Nytænkning i form af nye modeller

eller metoder.Ved at tage udgangspunkt i målgruppens (vækstlagets) behov og præferencer, er det klart at viden

overførslen kun kan fungere effektivt, hvis:1. Den er fleksibel. Viden er der når der er behov for den i den mindre eller

mellemstore virksomheds arbejdsrytme og produktion. Eller når den mindre eller mellemstore virksomheden kan afse tid, til at

få den nye viden eller erfaring konsumeret og bearbejdet i forhold til virksomhedens aktuelle situation.2. Den er relevant.

Viden kan for den mindre eller mellemstore virksomhed umiddelbart bruges og omsættes til nye produkter eller funktioner i kritiske

områder af virksomheden.3. Den er til tilgængelig. Viden har en form og et indhold, som gør det den forståelig

og nærværende for den mindre og mellemstore virksomheds dagligdag.Med disse tre punkter in mente er det klart, at

for at få viden overførslen til at fungere optimalt er det vigtigt, at viden overførslen sker ved at viden bliver

trukket ind i den mindre og mellemstore virksomheder af virksomheden selv. Og ikke ved at viden bliver skubbet ind i virksomheden.