Fra rekruttering til fængsler

Læs mere
Fold sammen
Private virksomheder tilbyder at udføre kontorarbejde af enhver art for det offentlige. Men de har svært ved at trænge gennem bureaukratiet, siger de.

Opgaver, som servicevirksomheder ønsker at byde på:

Rekruttering

Bogholderi/regnskab

Marketing,layout og tryksager mv.

Boligadministration

IT-udvikling

Pleje- og sundhedsopgaver

IT-support og -rådgivning

Løn-/personaleadministration

Uddannelse og kompetenceudvikling

Inkasso

Skatteligning

EDB-udstyr

Intern service (post, service, kantine mv.)

Transport

Rengøring, hjemmehjælp

Kontorartikler

Adm. af støtteordning (pension, boligstøtte mv.)

Sikkerhed/fængselsdrift