Fra benchmarking til udviklingen af forretninger

Da Friedericke Bruhn fra TIC Ringkøbing Amt i slutningen af år 2000 foreslog Leif Madsen

fra Sunds Maskinfabrik A/S, at han skulle lade sin virksomhed benchmarke, anede han ikke, hvad ordet betød.


I dag, godt

et år senere, har han erfaret, at det er et værktøj til at måle en virksomhed op mod den øvrige branche,

og det har vendt op og ned på mange ting i Leif Madsens virksomhed. Han er overbevist om, at det også de næste år

vil være en drivkraft i udviklingen af virksomheden.


Sunds Maskinfabrik A/S er et aktieselskab som fremstiller kundetilpassede brændstof-

og hydrauliktanke til lastbiler og busser.


Virksomheden beskæftiger 17 mand, heraf 12 direkte i produktionen.


Ejeren,

lederen og iværksætteren Leif Madsen har fremstillet brændstoftanke på fabrikken siden 1981.


I de senere

år har han været meget åben over for nye idéer, som kan gøre hans virksomhed mere konkurrencedygtig,

og TIC har været sparringspartner i en række tilfælde.


Benchmarking er et begreb og en metode fra den langhårede

ende af ledelsesteorien, og hidtil har den været forbeholdt de større virksomheder.


Men nu har TIC udviklet et

nyt benchmarkingværktøj i samarbejde med Syddansk Universitetscenter i Kolding og konsulentvirksomheden Ni-Con.


Værktøjet

er specielt beregnet til små og mellemstore produktionsvirksomheder.


Det er enkelt og hurtigt at anvende, og i systemet

ligger, at det skal munde ud i nogle handlingsanvisninger.


- Jeg fandt det umiddelbart spændende at måle min virksomhed

op mod andre, og derfor gik jeg hurtigt med på idéen om at lade mig benchmarke, fortæller Leif Madsen.


I praksis

foregik benchmarkingen ved, at Friedericke Bruhn fra TIC Ringkøbing Amt mødtes med Leif og Anny Madsen på Sunds

Maskinfabrik og gennemgik et spørgeskema, med spørgsmål omkring økonomi, produktivitet og en række

bløde værdier som personaletilfredshed, kundetilfredshed og strategier.


For hvert spørgsmål skulle

virksomheden placere sig selv på en skala fra ét til syv.


- Det var fint at være to til at svare, for det

gav en god dialog og satte straks nogle tanker i gang, fortæller Leif Madsen.


Efterfølgende lagde Friedericke Bruhn

tallene ind et edb-program, som sammenlignede virksomhedens tal med dels med andre i branchen, dels med alle fremstillings-virksomheder

i databasen. Resultaterne blev derefter præsenteret for Leif og Anny Madsen og efterfølgende også for bestyrelsesformanden.


Det

er interessant at analysere, men nytting bliver det først, når analysen giver anvisninger, som man kan handle udfra.
Benchmarkingen af Sunds Maskinfabrik viste tydeligt, at virksomheden er godt med, når det gælder produktivitet og

finansiel styrke. Til gengæld var der klare mangler omkring langtidsplanlægning, strategier, salgsplanlægning og

uddannelse.


- Det vidste vi inderst inde godt, siger Leif Madsen, men nu blev det ligesom dokumenteret sort på hvidt.


-

Vores bestyrelsesformand brugte benchmarkingen til at få sat gang i udviklingen af en forretningsplan, og efterfølgende

har vi desuden tilpasset vores organisation og fremstillet en salgs- og markedsføringsplan.


Sunds Maskinfabrik har ansat

en produktionschef som direkte følge af benchmarkingen, samt en sælger, som kan begå sig på det tyske marked,

hvor virksomheden ikke tidligere har været inde.


- Jeg har selv fået bedre tid, fortæller Leif Madsen.


-

Tidligere følte jeg, at alt ansvar hvilede entydigt på mig, men nu har vi fået nogle spændende mennesker

i huset, som tager del i ansvaret, og dermed er virksomheden blevet lidt mindre personafhængig. Det er en god udvikling.


I

dag har Sunds Maskinfabrik fået en plan. Ifølge den skal virksomheden gennemføre en ny benchmarking i midten af

2002, og den er både Leif og Anny Madsen spændte på.


- Vi har nok en fornemmelse af, at vi er blevet bedre

på nogle punkter, men dels vil vi gerne have bekræftet det, dels regner vi med, at der nu viser sig nogle nye områder,

hvor vi kan sætte ind med forbedringer.


I Sunds er benchmarking ikke længere et moderne fremmedord.


Det er

blevet et praktisk værktøj til udvikling af virksomheden.


Og så har det tilført noget kvalitet til

hverdagen, som både er blevet sjovere og mere tryg.