Fra 0 til 500 tyskere på under tre år

Dansk vikarbureau mærker en stor efterspørgsel efter tysk arbejdskraft.

»Vi mangler elektrikere, smede og svejsere«.

Sådan lyder det igen og igen, når danske virksomheder her og nu henvender sig til vikarbureauet JKS med hovedkvarter i Ringkøbing.

Svaret fra vikarbureauet er som regel, at problemet må løses med tysk arbejdskraft.

For tre år siden var staben af vikarer hos JKS næsten udelukkende danskere, men i dag udgør tyskere mellem hver tredje og hver fjerde vikar svarende til 450-500 medarbejdere. Den andel er tilmed voksende.

Berøringsangsten for at ansætte tyskere er samtidig svindende, oplyser regionschef Susanne Moltsen, JKS.

»I starten kunne virksomhederne typisk bede os om at finde danske vikarer, men da vi måtte melde pas over for det ønske, har de fleste accepteret, at der må tyske medarbejdere til. I dag er det slet ikke noget problem. Det skyldes selvfølgelig også, at rigtig mange virksomheder i dag beretter om positive erfaringer med deres tyske medarbejdere,«siger hun.

Susanne Moltsen understreger, at det store vikarbureau med 140 medarbejdere og 32 kontorer landet over, fortsat forsøger at tiltrække danske vikarer, men der er bare udsolgt inden for en række kategorier.

»For et år siden var der akut mangel på tømrere. Det problem er ikke så stort længere, men nu mangler vi i stedet elektrikere, smede og svejsere,« fortæller regionschefen, der alene i sidste uge fik forespørgsler på 15 vikarer i denne kategori.

Selv om der tidligere er blevet stillet et skarpt negativt fokus på et enkelt vikarbureau her i landet for dets formidling af udenlandsk arbejdskraft, har det ikke afstedkommet negative reaktioner hos JKS, oplyser hun.

»De virksomheder, der har benyttet os, kender vore forretningsmetoder, så jeg er ikke nervøs. Der hvor en negativ omtale af et vikarbureaus evner og metoder til at fremskaffe udenlandsk arbejdskraft kan få betydning er virksomheder, som endnu befinder sig i en overvejelsesfase,« forklarer Susanne Moltsen.

»Jeg synes, det er ærgerligt, hvis virksomheder undlader at ansætte udenlandsk arbejdskraft, selv om de har et rekrutteringsproblem, for vi har altså ikke haft ret mange problemer. Selvfølgelig kan der opstå en uheldig situation med en enkelt medarbejder, men grundlæggende er det blevet en succes med de tyske medarbejdere,« fastslår hun.

De fleste tyske vikarer ansættes efter en 'try and hire'- model, der til forveksling ligner en dansk prøveperiode.

Susanne Moltsens standardråd til debutanter er, at de starter med at ansætte udenlandsk arbejdskraft i små portioner på to til fire ad gangen. Samtidig er det vigtigt at tage hånd om dem i startfasen. I den forbindelse gør hun opmærksom på, at eksempelvis tyske medarbejdere generelt adskiller sig fra danske ved, at de er vant til en mere ordrebaseret ledelsesstil. Den typiske, danske flade organisation med en høj grad af selvbestemmelse skal de lige have tid til at vænne sig til. JKS blev etableret i 1995.