Foss satser på det kinesiske marked

Udviklingen på det kinesiske marked er det store lyspunkt i et ellers hårdt år for familiekoncernen Foss i Hillerød.

Faldende kurser på næsten samtlige væsentlige valutaer i verden trækker spor i regnskabet hos en af klodens

førende producenter af måleinstrumenter til landbrug- og fødevareindustrien. Svære konjunkturer og et hårdt

amerikansk marked har medvirket yderligere til, at både omsætning og indtjening er faldet sidste år i forhold til

2002. Virksomhedens vækstmål er ikke nået, alligevel er det en tilfreds administrerende direktør, der præsenterer

selskabets resultater.- Når man tager valutaudviklingen og konjunkturerne i betragtning, så synes jeg, vi har klaret

det fornuftigt. Uden de problemer havde vi haft den ønskede fremgang, siger Peter Foss.Foss har oplevet en nedgang i

omsætningen på 37 mio. kr. fra 1303 mio. kr. til 1266 mio. kr. og en tilsvarende svag tilbagegang i resultatet før

skat på 10 mio. kr. fra rekordresultatet 174 mio. kr. i 2002 til 164 mio. kr. sidste år. Eksportandelen er på 97

pct.

Kina rører på sig

Til gengæld begynder det kinesiske marked altså at røre på

sig, og selvom administrerende direktør Peter Foss forsøger at mane til besindighed, så er det tydeligt, at det

i fremtiden forventes at blive et ganske lukrativt marked. Foss er således godt i gang med en betydelig oprustning i Kina med henblik

på en intensivering af salgsindsatsen. Den øjeblikkelige fremgang på 35 pct. om året skal udnyttes yderligere

med etablering af flere salgsselskaber og serviceenheder.- Da vi er markedsleder på området, er vi i høj

grad med til at skabe et marked i Kina. Vi kan mærke, at den indsats vi allerede har gjort, har skabt resultater, og nu opruster

vi yderligere. Men det er svært at forudse, hvordan efterspørgslen udvikler sig, siger Peter Foss.Selskabet udvikler

og producerer kvalitetsmåleudstyr til fødevareproduktion primært til brug på slagterier og mejerier, men vinproducenter

i eksempelvis Australien og New Zealand bruger også koncernens udstyr. På underleverandørsiden bliver de mekaniske

dele af produktion udført hos underleverandører på Sjælland, mens elektronik-komponenter købes ind

på det globale marked. Foss monterer og tester udstyret selv, enten i Danmark eller i Sverige. Peter Foss forventer vækst

i omsætningen i 2004, men anser det for en svær opgave at holde niveauet på overskuddet. Det er primært de

fortsatte valutaproblemer, der udfordrer på indtjeningssiden.- Jeg vil opfatte det som meget tilfredsstillende, hvis vi

kan holde os på det nuværende indtjeningsniveau, siger Foss-direktøren.