Forventer hjælp til fyrede i staten

De faglige organisationer for medarbejdere i staten forventer, at der bliver taget initiativer for at hjælpe de statsansatte, der i den kommende tid vil få udstedt fyresedler.

Organisationerne er stadig usikre på, hvordan de bebudede nedskæringer vil slå igennem på de enkelte arbejdspladser. Men både HK/Stat og Jurist- og økonomforbundet DJØF opfordrer til at give de afskedigede gode muligheder for at finde andet arbejde.

I HK/Stat, hvis medlemmer formentlig kommer til at udgøre en stor del af de afskedigede, oplyser formand Peter Waldorff, at man stadig venter på at få overblik over de enkelte arbejdspladser.

- Men det tyder det på, at Told & Skat bliver hårdest ramt sammen med en række institutioner på miljøområdet, siger han.

For at afbøde virkningen af de mange afskedigelser mener han først og fremmest, at der må afsættes penge til uddannelse af de pågældende medarbejdere, uanset deres alder. Desuden bør man ty til bistand fra fagfolk, der har ekspertisen i at få genbesat folk i forbindelse med afskedigelser.

/ritzau/