Fortsat penge i skibsreparationer

Pedersen & Sørensen Motorværksted minder lidt om humlebien, der jo strengt taget slet ikke kan flyve. Men det ved

den bare ikke, så det gør den alligevel. Det skal strengt taget heller ikke være muligt at drive skibsværft

i Danmark, men det ved de ikke i Svendborg, så det gør de altså bare alligevel - og med en vis succes.I 2002/03

lykkedes det trods en generel afmatning også i skibsbranchen at forøge både omsætning og indtjening, og

desuden kastede adm. direktør og ejer, Cai -Edelbo Larsen sig ud i sit opkøb nummer to af et skibsværft. I forvejen

ejer han P&S Flydedokken i Århus, men han har desuden overtaget værftsaktiviteterne i Marstal på Ærø

fra Marstal Dok A/S og skibsværftet Thomsen & Thomsen A/S under konkurs. Af det regnskab, som virksomheden har indsendt

til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår det, at P&S Flydedokken har levet op til forventningerne og har bidraget med

et tilfredsstillende resultat. Selskabets aftale med søværnet om at vedligeholde søværnets ubåde udløber

den 1. maj i år, og derfor har man startet et datterselskab, som skal lave nybygninger af skibe.Med købet på

Ærø af værftet, som hedder Marstal Værft A/S, får han rådighed over en flydedok i Marstal, som

er blevet et stadigt stigende krav for hans traditionelle reparationsvirksomhed af skibe, deres motorer med videre. Det er blevet

så dyrt at have et fragtskib liggende stille, at skibsejerne gerne vil have det hele lavet på én gang, når

et skib skal repareres.Pedersen & Sørensen forventer, at den gode udvikling i virksomheden fortsætter, så

ikke blot hele selskabet, men også de to nystiftede datterselskaber trods store startomkostninger vil bidrage positivt til koncernens

samlede resultat.Cai Edelbo Larsen har valgt at lade stort set hele overskuddet fra 2002/03, nemlig 4,464 mio. kr. efter skat,

blive i virksomheden for at konsolidere den, så den har 11 mio. kr. til disposition.