Fortsat negative forventninger

Den sammensatte, sæsonkorrigerede konjunkturindikator for industrien var således i december minus 10 sammenlignet med

en værdi på minus 9 måneden før, oplyser Danmarks Statistik i den seneste indikator for erhvervslivets forventninger

til udviklingen i produktion, salg, priser m.m. i perioden december-februar .


Kun 13 pct. af virksomhederne i industrien venter

stigende produktion, mens dobbelt så mange venter et fald i den producerede mængde. Samtidig venter netto 10 pct., at

priserne vil vige.

Alle brancher

Den negative vurdering gælder alle dele af industriens hovedsektorer, hvor især

sektoren varige forbrugsgoder skiller sig ud med markante negative forventninger. For byggesektoren var der en lille bedring men dog fortsat

temmelig negativer forventninger. Således steg den sæsonkorrigerede indikator for sektoren i december til minus 13 fra

minus 14 i november. Ses der på nettoforventninger, venter 35 pct. af virksomhederne faldende beskæftigelse, 33 pct. venter

faldende omsætning, og 31 pct. vendter faldene tilbudspriser ved licitationer.


Indikatoren for serviceerhvervene opgøres

i faktisk tal, idet der endnu ikke er datagrundlag for sæsonkorrektion. For december havde den sammensatte konjunkturindikator

for serviceerhvervene en værdi på minus 9 mod minus 20 i november.