Fortsat nedgang i Wessel & Vett

Wessel & Vett, der bl.a. driver Magasin-stormagasinerne, fik i de første ni måneder af regnskabsåret 2001/02

et underskud før skat på 183,8 mio. kr. sammenlignet med et underskud i samme periode året før på

84,3 mio. kr.


Omsætningen faldt fra 2083 mio. kr. til 1952 mio. kr., hvoraf stormagasinerne stod for 1734 mio. kr. mod

1809 mio. kr. i samme periode året før, mens Magasin Ejendomme tegnede sig for 218,5 mio. kr. mod 273 mio. kr.


Det

ringe resultat medfører, at selskabet nedjusterer forventningerne til hele årets result. Nu venter Wessel & Vett

et underskud før skat på mellem 65 og 75 mio. kr. mod tidligere et underskud før skat på 50-60 mio. kr. for

hele året. Det er anden gang i indeværende regnskabsår selskabet nedjusterer forventningerne. Første nedjustering

kom i september. Før da var det ventet, at årsresultatet ville blive et overskud på 20-30 mio. kr.

Tilbageholdende

Driftsresultatet

i stormagasingruppen viser et underskud på 224,7 mio. kr. mod et underskud på 116,1 mio. kr. i den tilsvarende periode

året før. Det ringe resultat i stormagasingruppen, der betegnes som utilfredsstillende, skyldes - som det også

blev udtrykt ved halvårsmeddelelsen - den generelle tilbageholdenhed hos forbrugerne, der har medført et fald i omsætningen.

Tilligere er forklaringen krydret med "usikkerheden som følge af den internationale situation".


Samtidig var

omsætningen i de første ni måneder af 2000/01 ekstraordinær stor på grund af en lagersalgskampagne

- hvilket også blev anført i halvårsregnskabet - og Wessel & Vett noterer, at omsætningen i tredje kvartal

af indeværende regnskabsår har været svagt stigende i forhold til samme periode året før.


Også

ombygningen af Illum er trukket frem i forklaringen af omsætningsnedgangen.