Forstædernes Bank sætter rekord

Forstædernes Bank fik over en halv mia. kr. ind i 4Plus Garanti. Det er ny danmarks-rekord for den type investeringer.


Da Forstædernes Bank lukkede for tegning af det garanterede investeringsprodukt 4Plus Garanti, var der tegnet for i alt 556

mio. kr. Det er den største tegning af den type produkter nogensinde i Danmark, udtaler vicedirektør Klaus Nielsen.
Den forrige "rekord" var på 235 mio. kr. og blev sat i 2001 - også af Forstædernes Bank.


-

Det er dog ikke noget i forhold til f.eks. Sverige, hvor beløbene kan løbe op i to-cifrede milliard-beløb, men

det viser helt klart en interesse, som er stigende, siger vicedirektøren.


4Plus Garanti, som banken har udviklet i samarbejde

med Gudme Raaschou med LB Kiel som garantistiller, blev udbudt i to varianter, hvoraf den ene garanterer en udløbskurs på

minimum 120 efter fire år, svarende til ca. fire pct. p.a.


Afkastet kan dog blive betydeligt højere, hvis der over

en fireårig periode sker en stigning i fire udvalgte aktie- og råvareindeks.


- Med et så stort beløb

kan vi gå ind i specielle finansielle instrumenter, som man som privatperson ellers ikke kan gå ind i. Det er bl.a. her,

at fordelen er, siger Klaus Nielsen.Sikkerhed

Produktet opfylder hermed et ønske hos en stor gruppe investorer om

- ved en enkelt investering - at kunne være med på aktiemarkedet, hvis det vel at mærke stiger, mens man i tilfælde

af faldende kurser er garanteret et minimumsafkast. Mange af bankens eksisterende kunder har investeret i 4Plus Garanti, men en stor

del af den samlede tegning er foretaget af nye kunder, som har følt, at de med dette produkt kunne få opfyldt lige præcis de

ønsker, de havde til afkast og risiko.


Produkttypen er meget udbredt i udlandet, mens det hidtil har været noget mere

begrænset herhjemme. Men ønsket om sådanne produkter er her altså, og vi glade for at kunne være med

til at opfylde dette, slutter vicedirektør Klaus Nielsen.