Forsøgsdyrene skal have det godt

Brugen af forsøgsdyr er en del af den medicinske forskning. Dyrene skal behandles ordentligt, og det sørger Lars Friis Mikkelsen for. Han har specialuddannet sig til formålet.

Forsøgsdyrene skal have det godt - 1
MIG OG MIN MASTER: LARS FRIIS MIKKELSEN, 36, år, er Animal Facility Manager hos Novo Nordisk A/S. Han er en af tre forsøgsdyrsveterinærer, der har ansvaret for, at de forsøgsdyr - hunde, grise, mus, rotter og kaniner - som medicinalvirksomheden bruger i sine forskningsprojekter trives og er sunde. Lars Friis Mikkelsen er uddannet dyrlæge, har tidligere arbejdet som praktiserende dyrlæge i seks år og har bl.a. beskæftiget sig med dyrevelfærd og miljøberigelse for forsøgsdyr. Han er single. Foto: Christian Als Fold sammen
Læs mere
Bortset fra de moderne hvide staldbygninger og et for besøgende nærmest utælleligt og tilsyneladende ens udseende antal Beagle-hunde, der gør muntert, ligner Novo Nordisks forsøgsgård for store forsøgsdyr i Nordsjælland et hvilket som helst dansk landbrug.

Her tilbringer Lars Friis Mikkelsen en stor del af sin arbejdstid. Hundene kender han næsten alle ved navn, og det er hans job sammen med dyrepasserne at sørge for, at de mange hunde, gnavere og grise, der bruges i lægemiddelforskning, har et liv så behageligt og naturligt som muligt. Han er ved at skrive speciale i en ny masteruddannelse i forsøgsdyrsvidenskab, der bl.a. omhandler dyreetik og dyrevelfærd.Hvorfor besluttede du dig for at tage en masteruddannelse?

»Det er et helt nyt fagområde, som passede lige til mit job og min baggrund som dyrlæge. Jeg så muligheden for at få en bredere indsigt i mit fagområde og tillige lære lidt mere om forretningsdrift. Desuden syntes jeg, at jeg trængte til at komme tilbage på skolebænken.«Hvorfor valgte du netop den uddannelse?

»Den er 100 procent skræddersyet til mit arbejde med forsøgsdyr. Den foregår i et samarbejde mellem Landbohøjskolen og Helsinki Universitet, men i praksis mest i København; og det passer mig fint.«Hvordan finansierer du uddannelsen?

»Novo Nordisk betaler det hele. Det er dejligt at være i en virksomhed, der påskønner uddannelse og giver mulighed for det.«Havde du på forhånd en aftale med din arbejdsgiver om forholdene i uddannelsesperioden og tiden derefter?

»Kun på den måde, at jeg skulle passe mit arbejde ved siden af. Jeg har fået fri til at følge de kurser, der var indlagt i uddannelsens moduler. Resten er foregået uden for arbejdstiden, og det arbejde, jeg ikke nåede, da jeg holdt fri, har så ligget til senere. Min arbejdsdag er heldigvis fleksibel, så det er gået.«Hvilke aftaler har du indgået i privatlivet?

»Jeg bor alene, hvilket har været en klar fordel. Vi var tre-fire stykker, der begyndte på masteruddannelsen for to år siden, og jeg er den eneste, der har gennemført. Mine medstuderende med familie og børn har klart haft problemer, som jeg er sluppet for. Der har været hårde perioder med opgaver og eksamener, men stort set har jeg kunnet passe familie og vennekreds.«Hvor lang tid har du afsat ugentlig til uddannelsen?

»Lidt op og ned afhængig af antallet af opgaver. I gennemsnit vel ti timer om ugen. Der er gået mange weekender og aftener med studiet. Jeg ved godt, at mange på masteruddannelser har indrettet sig, så de står tidligt op og læser, inden de møder på arbejde. Men jeg synes, det er svært nok at komme op i forvejen, så jeg vil hellere tage aftenerne til hjælp.«Har det været hårdt?

»Ja, det synes jeg. Der har været et stort pres ind imellem. Men det har bestemt også været anstrengelserne værd. Jeg kan godt forstå, at mange masterstuderende har svært ved at få arbejde, studier og familieliv til at hænge sammen. Men det er også meget givende. Tilfredsstillelsen ved at få gjort en opgave færdig er stor.«Hvad har uddannelsen betydet for din personlige og faglige udvikling?

»Fagligt har jeg opnået en bredere indsigt og er blevet stimuleret af chancen for at læse koncentreret igen. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at anskue et emne fra flere sider. Ikke mindst har debatten om dyreetik været interessant. Det siger sig selv, at på mit fagområde er netop etik et varmt emne. At få lejlighed til at diskutere de spørgsmål med en bred kreds af personer med mange års erfaringer har været en positiv oplevelse.

Personligt synes jeg, at min selvsikkerhed er blevet styrket. Jeg er blevet bedre til at formulere mig klart. Men det bedste er nok, at masteren giver adgang til et stort netværk af dygtige mennesker. Der er altid nogen at kontakte, hvis man står med et problem. Jeg tror, at det med netværket er generelt for alle masteruddannelser.«Hvad forventer du, at uddannelsen vil betyde for din karriere?

»Først og fremmest, at det styrker min faglighed og også er med til at sikre min fremtid. Dyreforsøg er et område i stor udvikling, der også er stor offentlig interesse om. På længere sigt bliver det formentlig et krav, når man arbejder med forsøgsdyr, at man som ansvarlig forsøgsdyrsveterinær skal have en mastergrad. Derfor har jeg også allerede fået lov at tilmelde mig en ny toårig europæisk specialistuddannelse inden for det område.«