Forskningsmilliarder modtages med kyshånd

De nye milliarder til at opruste dansk forskning bliver modtaget med voldsom glæde i erhvervsliv og forskningsmiljøer.

Læs mere
Fold sammen
Flere friske milliarder til forskning i Danmark er glade toner hos universiteter, virksomheder og organisationer.

»Det er et tiltrængt, væsentligt og særdeles velkomment bidrag til indsatsen på nogle af samfundets vigtige forskningsområder. Det er godt at se, at regeringen nu sætter handling bag intentionerne om flere penge til forskning, og på Københavns Universitet glæder vi os til at være med til at løfte opgaverne,« siger Linda Nielsen rektor på Københavns Universitet. Linda Nielsen er ikke i tvivl om, at fremtidens vidensamfund stiller øgede krav til både forskningen og uddannelsen af forskere. I den forbindelse kan forskningsfonden komme til at spille en særdeles betydningsfuld rolle.

I Dansk Industri har man netop afholdt en konference med forskning som hovedemne, et område, der optager den store erhvervsorganisation voldsomt.

»Som vi forstår det, er der mulighed for at bruge afkastet af fonden, men også foretage ekstra udlodninger, hvilket vi finder overordentligt positivt. Vi har tidligere peget på behovet for flere penge til forskning og til uddannelse af forskere,« siger direktør Ole Krogh, Dansk Industri.

Saltvandsindsprøjtning
Noget af den samme begejstring sporer man også hos Dansk Handel & Service.

»Det er et flot og rigtigt udspil, hvor man satser fra råolie til viden - fra det ene råstof til det andet. Og vi noterer os, at man har øje for de menneskelige dimensioner. Det er positivt, at man ikke skyder med spredehagl men satser - og satser et ordentlig beløb,« siger udviklingsdirektør Per G. Gotfredsen.

I forskningsmiljøet er man allerede begyndt at regne på, hvad afkastet årligt bliver fra fonden.

Fra Alexandra-Instituttet i den såkaldte IT-by Katrinebjerg i Århus, siger institut-direktør, professor Ole Lehrmann Madsen.

»To milliarder om året er en gevaldig saltvandsindsprøjtning til miljøerne. Hidtil har der ikke på IT-området været bevillinger, der nærmede sig den størrelse. Det vil virkelig skubbe forskningsområderne frem. Det er tre gode centrale forskningsområder, der er valgt. Både erhvervslivet og forskerne vil være klar, og selv om der ikke er mange erhvervsvirksomheder, som nu producerer nanoteknologi, vil store virksomheder helt klart være parat til at gå med ind. Det er nemlig et område, hvor Danmark kan være med, og hvor vi gør en forskel.«

I Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd får man ikke umiddelbart glæde af de øgede midler, men milliardindsprøjtningen vækker glæde.

»Det er et godt budskab, at der nu afsættes flere penge til forskning og at der sker en ekstra strategisk indsats indenfor det højteknologiske område. Nu må vi se, hvordan det kommer til at virke, når fonden og afkastet af den bliver en realitet i løbet af et par år,« siger professor, ph.d. Erling Stenby i rådet, hvor man har til opgave at støtte forskning, der er baseret på forskernes ideer og ansøgninger Derved danner man danner grobund for de kommende strategiske indsatsområder indenfor forskningen.