Forskning og erhvervsliv går hånd i hånd på fynsk institut

Læs mere
Fold sammen
Der gik dønninger gennem den danske universitetsstruktur, da Mærsk Mc-Kinney Møller i 1997 - via A.P. Møllerfonden

- donerede 75 millioner kroner til etableringen af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet i Odense.


50

millioner var øremærket til bygningerne - og de resterende 25 millioner blev afsat til driften de første fem år.


Siden

er der yderligere blevet løftet for tilskuddene, idet instituttet yderligere har fået fem millioner kroner til deling

over driftsårene 2003 og 2004. derefter skal instituttet til gengæld også kunne stå på egne ben.


Det

har betydet, at man nu har ansat en direktør for instituttet, så man fremover målrettet kan arbejde på at

skabe en økonomisk basis for at udvikle avancerede produktionsteknologier - dels som deciderede forskningsprojekter i universitetsregi

-dels også som udvidede aktiviteter, der bygger på det interessante miljø, der er skabt, hvor erhvervslivet i stigende

grad er sparringspartner.


I løbet af de første år har instituttet allerede haft et etableret samarbejde med

20 danske virksomheder og deltaget i flere internationale udviklingsprojekter.


Det har været opgaver, der fra starten har

været med til at placere det danske institut på forskningens verdenskort og i høj grad har formået at styrke

instituttets internationale og erhvervsmæssige profil.


Det lykkedes således Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

at hente ikke mindre end 14,2 millioner kroner i eksterne bevillinger sidste år- heraf en del EU-tilskud.


- Nu skal vi

virkelig til at stå på egne ben og vise, at vi kan udbygge det allerede etablerede samarbejde med erhvervslivet, så

vi via forskningen kan fremme datateknologien inden for produktionsområdet, siger den nye direktør John Rosing, der er

hentet til universitetsmiljøet efter en bred alsidig erhvervsindsats på lederniveau.


- Instituttet har altid været

indstillet på at gøre en ekstraordinær indsats på dette område, og det er en linje, der skal fortsætte,

da det også er afstukket i den politiske vilje, der kommer til udtryk i regionen.


- Forskerne giver også udtryk for,

at de har stor interesse i det snævre samarbejde med erhvervslivet, så man kan fortsætte den basisforskning, der hidtil

har givet en bred opmærksomhed for de aktiviteter, der er foregået i Odense, og hvis resultater studeres af mange i erhvervslivet

og i universitetskredse.


- Det er samtidig en stor fordel, at vi har en bred international kontaktflade, som betyder, at mange

internationalt orienterede studerende og forskere kommer hertil. Det er en gruppe, der er med til at gavne erhvervslivet, da man efterfølgende

tager kendskabet til regionen med hjem og ofte vil søge kontakter til de forbindelser, der er skabt under opholdet i Odense,

fastslår instituttets nye direktør.


Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet er internationalt orienteret,

da man ikke kan nøjes med det lokale erhvervsliv som sparringspartner.


- Vi har imidlertid en solid kontakt med en lang

række danske virksomheder, og der sker meget forskning i samarbejde med dem, noterer John Rosing.


- Men det kunne være

til gavn for mange flere, hvis man var opmærksomme på, at vi er åbne for samarbejdsinitiativer. Vi vil selv fremover

være mere opsøgende på dette område, og vi er selvfølgelig godt klar over, at begrebet økonomi

kan være en hæmsko. Det er tvingende nødvendigt, at begrebet penge er med i billedet - og da begrebet forskning

indebærer, at man ikke nøjagtigt ved, hvad der kommer ud af projekterne, er det nødvendigt, at vi finder virksomheder,

der ser muligheder i forskning og udviklingsmuligheder, der er relateret til de resultater, der kan komme fra instituttets forskere.


-

Jeg kunne godt tænke mig en løsning, hvor stat og EU i højere grad gik ind med støtte til projekter, hvor

de små og mellemstore virksomheder (SMV) havde engageret sig i forskningen. Det ville betyde en stor styrkelse af disse områder,

hvor man i dag må notere, at det kan være en økonomisk belastning for netop denne del af erhvervslivet at få

det optimale udbytte af de muligheder, der ligger i at udnytte et åbent og samarbejdsvilligt universitetsmiljø, siger

John Rosing.


Mulighederne for at give SMV''erne et udviklingsløft er således tilstede, men det er samtidig et faktum,

at man på instituttet er nødt til at vælge mellem de projekter, der kommer som forslag, da der helst skal være

en tilknytning til de forskningsområder, der satses på. Der vil således altid blive tale om individuelle vurderinger

af projekterne, og derfor satser man da også på længerevarende dialoger mellem instituttets forskere og erhvervslivet,

så man hele tiden har mulighed for at være forberedt på at gå ind i nye forskningsområder.


Samarbejdet

med erhvervslivet er i realiteten basis for, at instituttet kan fungere optimalt - og inspirationen til ny forskning kommer ofte fra dette

samarbejde.


- Samarbejdet giver os det store udsyn og mange muligheder, og det er alle disse ender og muligheder, vi skal have

knyttet tæt sammen, så instituttet fremover kan stå stærkt og markant - også uden de gavmilde donationer,

der hidtil er tilflydt os fra A.P. Møller Fonden, slutter John Rosing.


Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

står allerede meget stærkt i de studerendes bevidsthed. Der er ikke problemer med at trække nye unge til, da mange

ser gode muligheder i det tætte samarbejde med erhvervslivet, og der arbejdes derfor også intensivt på at åbne

erhvervslivets øjne for mulighederne i forskningen.


Og drømmens mål er, at de forskere, der bliver ansat

i erhvervslivets lokaler, fortsat vil kunne frigøres i en vis grad, så man ikke mister gode forskere -men i fællesskab

kan udvikle et nyt forskermiljø, der involverer erhvervslivet i en mere markant grad.