Forskerpark solidt funderet

Mindre end en måned før licitationen på Forskerparken Syds nybyggeri til over 100 mio. kroner på havnen i

Sønderborg begynder det økonomiske fundament at tegne solidt. Seks mindre kommuner har fastholdt deres tilsagn om at

støtte med 10 mio. kroner på trods af, at de af Indenrigsministeriet har fået afslag på at lånefinansiere

beløbet. Otte sønderjyske kommuner uden for området har tilsluttet sig efter en model, hvor de med fem kroner

pr. indbygger bidrager med omkring en halv mio. kroner. Dermed er flertallet af amtets 23 kommuner med i projektet.- Jeg er

meget tilfreds og glad for den opbakning, projektet har i Sønderjylland. Desuden er jeg imponeret over, at banksamarbejdet

i Sønderborg-området skabte enighed om en fælles økonomisk støtte til forskerparken, siger direktør

Svend Aage Madsen.Med opbakning fra både amt, kommuner og private virksomheder er Forskerparken Syds aktionærkreds

nu oppe på 34, og det bringer den samlede aktiekapital op på ca. 45 mio. kroner.Forskerparken Syd indgår i

Syddanske Forskerparker, der også består af Forskerparken Fyn og har datterselskabet Syddansk Innovation, som hidtil har

investeret ca. 40 mio. kroner i teknologivirksomheder.Med fusionen af de to parker dækker de samme område som Syddansk Universitet,

som de er tæt forbundet med.Forskerparkerne skal være aktive udviklingsmiljøer, hvor forskere og iværksættere

kan afprøve ideer, og hvor eksisterende virksomheder kan hente hjælp til udviklingsprojekter.Den øgede finansiering

er med til at sikre, at huslejen for de lejere, der flytter ind fra august 2006, Mærsk data Defense, Danfoss Corporate Venture,

Center for Software Innovation, Center for Product Development og Fonden Syddanske Forskerparker, kan fastholdes.Licitationen

på bygningerne på 6500 kvm holdes 2. april, og den endelige pris på det totale projekt med også Syddansk Universitet

og koncerthus ventes at foreligge i løbet af sommeren.